Barn, ungdom och familj


Stöd & Omsorg - Barn, ungdom och familj - ctl00_cph1_dcMain_po_1316_dc1316


Barn och ungdomar behöver växa upp under goda och trygga förhållanden. Ibland uppstår problem som är svåra att lösa inom den egna familjen. Socialtjänsten i Hedemora ger stöd till de barn, ungdomar och familjer som behöver.

Vi erbjuder information och rådgivning samt utreder och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga (LVU). Vi kan också erbjuda skydd och stöd i olika situationer.

Insatserna syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar. Arbetet sker utifrån ett nätverksorienterat synsätt. Socialtjänsten ingriper för att skydda barn när risk finns att de far illa. Så långt som möjligt skall detta ske med föräldrarnas samverkan.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten genom en så kallad orosanmälan.

Läs mer om hur du går till väga med en orosanmälan

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler till skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte är klart att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde eller närstående lider men. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-12

Vid orosanmälan:
Barn-och Ungdomsenhetens mottagning, tfn 0225- 34252

Övriga ärenden:
Receptionen 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00
Telefontid: måndag - fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00

Öppettider Kundtjänst:

Måndag- torsdag 08-00- 12.00 13.00- 16.30
Fredag 08.00-12.00 13.00- 16.00


Kundtjänst
Hökargatan 6
776 30 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se