Funktionsnedsättning

Hands of diverse group of teenagers joined in union

Vuxna och barn som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd från Hedemora kommun. En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Nedsättningen kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket. Hjälpen och stödet ska syfta till att ge förutsättningar för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Stödet är frivilligt och bygger på den enskilde individens behov.

Stödet kan vid behov bestå i anpassade boendeformer eller personligt stöd i den egna bostaden. Det finns också möjligheter att delta i olika former av sysselsättning.

Bedömningen av vilket typ av stöd en individ har rätt till görs av kommunens biståndshandläggare. Beslut tas utifrån gällande lagstiftning, som avgör om rätten till stöd samt vilken typ av stöd som kan bli aktuell. Det är främst Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) som biståndshandläggarna utgår från i sina bedömningar. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-10
Skriv ut


Förvaltningschef
Marjo Savelius
Tfn: 0225-340 00
E-post: 

Avdelningschef Funktionsnedsättning och sysselsättning
Lena Wilstrand
Tfn: 0225-343 62
E-post: lena.wilstrand@hedemora.se

Avdelningschef Myndighet och Service
Lena Wilstrand
Tfn: 0225-343 62
E-post: lena.wilstrand@hedemora.se

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Fredrika Isacson
Tfn: 0225-34005
E-post: fredrika.isacson@hedemora.se

Nämndsekreterare
Ingela Sätterström
Tfn: 0225-341 04
E-post: ingela.satterstrom@hedemora.se