V-Dala överförmyndarsamverkan

Inställda besökstider i Avesta och Norberg 5 oktober

Vi måste tyvärr ställa in besökstiderna 5 oktober i Avesta och Norberg.

Inför valet 11 september 2022

Med anledning av det allmänna valet 11 september 2022 vill V-Dala överförmyndarsamverkan påminna alla gode män och förvaltare om att ombesörja att era huvudmän kan få tillgång till sina röstkort för att ha möjlighet att rösta om så är deras vilja. V-Dala överförmyndarsamverkan vill extra påminna om detta, då det i vissa fall kan vara så att Ni gode män eller förvaltare fått röstkortet hemskickat till eran egen adress.

Kom ihåg att personer med såväl god man som förvaltare har rösträtt.

Inställda besökstider i Avesta och Norberg under juli och augusti månad

V-Dala överförmyndarkansli är dock på plats under sommaren även om bemaningen är något lägre beroende på att det råder semestertider.

V-Dala överförmyndarkansli vill passa på att tillönska alla en fin sommar!

Ny ärendefördelning 2021-03-01

En ny fördelning av ärende kommer att börja gälla från och med 2021-03-01. Se längre ner på hemsidan för att ta del av förändringarna.

V-Dala överförmyndarsamverkans samverkan med Fagersta kommun från januari 2021

V-Dala överförmyndarkansli kommer från och med 1 januari 2021 att samverka med Fagersta kommun. Vilket innebär att alla frågor som rör överförmyndarfrågor i Fagersta kommun kommer handläggas av V-Dala överförmyndarkansli som ligger i Hedemora.

Dock kommer Överförmyndarnämnden i Fagersta kommun att kvarstå fram till mandatperiodens slut 31 december 2022. Inför nästa mandatperiod kommer nya politiska beslut fattas gällande framtiden. Intentionen långsiktigt är att fördjupa samverkan mellan V-Dala överförmyndarsamverkan (där redan Avesta, Hedemora och Norberg ingår) och Fagersta kommun ytterligare.

Vi vid V-Dala överförmyndarkansli vill passa på att hälsa alla ställföreträdare, huvudmän och övriga i Fagersta kommun välkomna. Inom kort återkommer vi med mer information.


Med anledning av Coronaviruset                 

Uppdaterad 2020-04-07

V-Dala överförmyndarkansli vill passa på att påminna samtliga berörda kring överförmyndarverksamheten att rätta sig efter och följa de regler och restriktioner som är rådande i samhället, samt följa den kommuninformation som framhålls generellt på de 3 olika kommunerna Avesta, Hedemora samt Norbergs hemsidor (se länkar nedan).

V-Dala överförmyndarkansli har full förståelse för att du som är god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman i samma utsträckning som vanligt, på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det självklart viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon eller andra sociala medier i den mån det går.

Det är också bra att vara ute i god tid i ärenden som förutsätter överförmyndarens samtycke, till exempel uttagsmedgivanden och ansökningar av olika slag.

Om du som ställföreträdare blir sjuk så du inte klarar av att sköta ditt uppdrag så hör av dig till överförmyndarkansliet ska vi försöka finna en bra lösning.

Hedemora

Information om coronaviruset

Avesta

Trygghet, säkerhet och kriser / Information om Covid-19/ Information about Covid-19

Norberg

Här hittar du samlad och uppdaterad information om coronaviruset (covid-19).

 Välkommen till V-Dala överförmyndarsamverkan!

Enligt föräldrabalken (lag) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fr o m 1 januari 2015 finns det en vald överförmyndare i vardera kommuner - Avesta, Hedemora och Norberg. Till sin hjälp har överförmyndarna ett gemensamt överförmyndarkansli, V-Dala överförmyndarkansli. Själva samverkan heter V-Dala överförmyndarsamverkan. Överförmyndaren i varje kommun utses av respektive kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Överförmyndare i Avesta kommun, Rune Olsson
Överförmyndarens ersättare i Avesta kommun, Christina Florén

Överförmyndare i Hedemora kommun, Kurt Hjertton
Överförmyndarens ersättare i Hedemora kommun, Gunborg Morén

Överförmyndare i Norbergs kommun, Ingrid Hellström
Överförmyndarens ersättare i Norbergs kommun, Putte Dahlström 

Ordförande Fagersta kommuns överförmyndarnämnd, Gertraude Bergström

Vice ordförande Fagersta kommuns överförmyndarnämnd, Rikard Eriksson


Kansliet har följande expeditionstider. 

Från och med 1 januari 2020 gäller följande expeditionstider för V-Dala överförmyndarsamverkan.

  • Första onsdagen varje månad kl. 10.00-12.00 i Biblioteket, Kungsgatan 32, Avesta
  • Första onsdagen varje månad kl. 14.00-16.00 i Norbergs kommunhus, Malmgatan 7, Norberg
  • Torsdagar kl. 10.00-12.00 V-Dala överförmyndarkansli, Callerholmsgatan 3, Hedemora
  • Tisdag en gång per månad kl. 8.30-9.30 i samband med nämndsammanträde i Fagerstas kommunhus, Norbergsvägen 17, Fagersta

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från kl. 13.00. Övrig tid finns möjlighet att boka in en mötestid i alla 4 kommunerna. Ta kontakt med V-Dala övermyndarkansli.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås per telefon under kontorstid vardagar 08.00 - 12.00 13.00 - 16.30 med förbehåll för andra åtaganden. 

Hedemora kommuns växel 0225-34 000

Terhi Lechtinen-Andersson, handläggare 0225-34 173

Anna-Karin Olsson, handläggare 0225-34 112

Camilla Pettersson, handläggare 0225-34 109

Sara Stille, handläggare 0225-34 267

Marja Lindblom Liljekvist, assistent 0225-34 111

Torbjörn Granström, enhetschef 0225-34 115

Arbetsfördelning V-Dala överförmyndarkansli med början från 2021-03-01 

Vid frågor, kontakta respektive handläggare. Handläggarna har följande arbetsområden:


Anna-Karin Olsson

Godmanskap enligt 11:4 FB och förvaltarskap enligt 11:7 FB, Avesta kommun    

Godmanskap FB 11:4/förvaltarskap FB 11:7 (delade ärenden) Avesta kommun

Tillfälliga godmanskap FB 11:1-11:4 Avesta kommun

Terhi Lehtinen Andersson

Godmanskap enligt 11:4 FB, Hedemora kommun                             

Tillfälliga godmanskap 11:1-4, Hedemora kommun

Förvaltarskap och gm enligt 11:7 11:4 FB , Hedemora kommun

Förmyndarskap och medförmyndare, Hedemora kommun

Förmynderskap Avesta kommun A-M

Camilla Pettersson

Godmanskap enligt 11:4 FB, Norbergs kommun                               

Tillfälligt godmanskap 11:1-4, Norbergs kommun

Förvaltarskap enligt 11:7 FB , Norbergs kommun

Godmanskap FB 11:4/förvaltarskap FB 11:7 (delade ärenden) Norbergs kommun

Godmanskap FB 11:4/förvaltarskap FB 11:7 (delade ärenden) Fagersta kommun

Förmynderskap Fagersta kommun, Norbergs kommun och Avesta kommun N-Ö

Ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare i samtliga kommuner

Sara Stille

Godmanskap enligt 11:4 FB, Fagersta kommun                             

Tillfälliga godmanskap 11:1-4, Fagersta kommun

Förvaltarskap enligt 11:7 FB, Fagersta kommun

Förvaltarskap enligt 11:7 FB, Hedemora kommun

Torbjörn Granström

Handläggarstöd samtliga kommuner


 

E-post: overformyndarkansli@hedemora.se

Postadress:
V-Dala överförmyndarkansli alt V-Dala överförmyndarsamverkan 
Box 201
776 28 Hedemora 

Hemsida:
www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-10-04

 

Telefonnummer
Till kommunens växel: 0225-340 00

E-post
overformyndarkansli@hedemora.se 

Fax
0225-341 00

Besöksadress
Callerholmsgatan 3, Hedemora

Postadress
V-Dala överförmyndarkansli
Box 201
776 28 Hedemora