Stöd & OmsorgVy över träd som som solens strålar letar sig igenom

God omsorg för ökad livskvalitet

I olika omfattning och i olika skeden i liven kan vi människor behöva stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. Socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg finns till för dig när du behöver. 

För dessa verksamheter ansvarar omsorgsnämnden.

I kontaktfliken hittar du kontaktuppgifter till omsorgsnämndens ordförande, förvaltningschef avdelningschefer och nämndsekreterare.

Sida uppdaterad 2022-05-29

Förvaltningschef
Marjo Savelius
Tfn: 0225-340 44
E-post: marjo.savelius@hedemora.se

Avdelningschef hälso- och sjukvård samt särskilda boenden (äldre) 
Carina Lundgren
Tfn: 0225-344 07
E-post: carina.lundgren@hedemora.se

Avdelningschef funktionshinder, ordinärt boende och bemanning
Emelie Forslund
Tfn: 0225-34005
E-post: emelie.forslund@hedemora.se

Avdelningschef Individ och familjeomsorg
Anna Frisk Gustafsson
Tfn: 0225-340 83
E-post: anna.frisk-gustafsson@hedemora.se

Omsorgsnämndens ordförande
Kajsa-Lena Fagerström

E-post: kajsa-lena.fagerstrom@hedemora.se

Nämndsekreterare
Ingela Sätterström
Tfn: 0225-341 04
E-post: ingela.satterstrom@hedemora.se