Missbruk och beroende

Hur gör jag en ansökan eller anmälan?

När du vill ha hjälp med ditt alkohol-, spel- eller drogproblem så ring socialkontorets reception, 0225-340 56, och be att få prata med en socialsekreterare inom Vuxensektionens beroendeenhet.

Om du är orolig för en person i din närhet kan du försöka hjälpa personen att själv göra en ansökan till Socialtjänsten. Om personen inte själv vill göra detta och din oro kvarstår kan du kontakta Socialtjänsten och göra en orosanmälan gällande personen.

Se under Kontakt ovan för fler kontaktuppgifter.

OBS!
Du kan göra en anonym anmälan men då får du inte uppge ditt namn i kontakten med socialtjänsten.

Kan anhöriga få hjälp?

Ja, det finns möjlighet att ansöka om anhörigbehandling, ring socialkontorets reception, 0225-340 56, och be att få prata med en socialsekreterare inom Vuxensektionens beroendeenhet.

Det finns även stödgrupper för anhöriga på Fria-gården, för mer information ring 0225-139 09. 

Se under Kontakt ovan för fler kontaktuppgifter.

Blir man registrerad?

Både ja och nej.
När omsorgsförvaltningen ger någon hjälp/bistånd innebär det att vi måste fatta ett beslut.
Ett beslut måste föregås av en utredning. 
Utredningen dokumenteras och under den tid man erhåller hjälp dokumenteras alla händelser av vikt.

Den journalföring som omsorgsförvaltningen har är likvärdig den som landstinget har. Dokumentationen hanteras både elektroniskt och i pappersform.

All dokumentation omgärdas av sträng sekretess. Endast berör personal har tillgång till journal.

Att gå i öppenvårdsbehandlingens motivationsgrupp eller att fråga om rådgivning och stöd är befriat från utredning och beslut. Det innebär att denna hjälp medför ingen registrering.

Behöver jag behandling?

Om du känner att du har svårt att sluta själv med ditt missbruk eller beroende så behöver du behandling.

Har du några flera frågor eller funderingar, ring socialkontorets reception, 0225-340 56, och be att få prata med en socialsekreterare inom Vuxensektionen.

Se under Kontakt ovan för fler kontaktuppgifter.

Öppenvårdsbehandling

Öppenvårdsbehandlingen vänder sig till dig med beroendeproblem.
Det kan vara alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel eller medberoende.    

Behandlingen är 12-stegs inriktad.

Det finns även möjlighet att ansöka om missbruksbehandling via behandlingshem på annan ort.

Se under Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Hur går en utredning till?

Om du vill ha hjälp och stöd görs en utredning, genom att socialsekreteraren ställer frågor om ditt missbruk och din livssituation i övrigt. Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

Se under Kontakt ovan för kontaktuppgifter.


Vill ni veta mer så gå in på sidan: Stöd & Omsorg / Missbruk och beroende

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-11
Skriv ut

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunes växel 0225-340 00

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER vardagar 10:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08:30-09:30
                                                                onsdag 13:30-14:30


FAX 0225-340 57
Besök: Hökargatan 8
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se