Bostadsanpassning

Ibland kan bostaden behöva anpassas för det dagliga livet ska ske så självständigt som möjligt. Anpassningen kan till och med vara en förutsättning för att personen ska kunna bo kvar i sin bostad. Åtgärder finns reglerade i Lagen om Bostadsanpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Det är ett kommunalt bidrag avsett till anpassning av en funktionshindrad persons permanentbostad. Bidrag ges till nödvändiga åtgärder för att personen ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av enskild person som äger sin bostad, eller innehar en hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas permanent. Behovet av åtgärderna ska vara långvarigt eller bestående. Bedömning och intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan ibland krävas.

Ansökningsblankett

Fullmakt

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är sådan utrustning man inte brukar ta med sig vid flyttning. Exempel på vad bidrag kan sökas för: Förflytta sig i bostaden – ta bort trösklar, sätta in bredare dörrar. Sköta hygien – ändra eller komplettera utrustningen i badrummet. Laga mat - anpassa och specialutrusta köksinredningen, belysning. Ta sig in och ut ur bostaden – montera ledstänger, ramper.

Har du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Vänd dig antingen till kommunens arbetsterapeuter eller till kommunens handläggare för Bostadsanpassningsbidrag. Se under Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Läs mer i Boverkets digitala handbok


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-13

Arbetsterapeuter nås via kommunens växel
Tfn: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Handläggare för bostadsanpassning
Mats Helgé
Tfn: 0225-345 90
E-post: mats.helge@hedemora.se