Årsredovisning 2018 Hedemora kommun

cirkel.jpg

Vid kommunfullmäktige 16 april godkändes Årsredovisningen för 2018 som innehåller redogörelse för både mål- och budgetuppföljning. Fr o m 2018 har Hedemora kommun en ny styrmodell med 6 övergripande mål.


mal_arsred.jpg

Till målen har 60 nyckeltal valts för att mäta om målen uppfylls. För 2018 pekar 22 av nyckeltalen på att utvecklingen går åt rätt håll, 4 ligger lika, och 24 har gått åt fel håll medan 10 ännu är ej mätbara. Nyckeltalen har valts utifrån värden där kommunen har stora utmaningar och nu fortsätter arbetet för att nå målen.

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev 0 kr inklusive utdelning från Hedemora Energi AB med 2,9 mkr. Verksamheten kostade 1 186,8 tkr (nästan 1,2 miljarder kr) och där den största finansieringen utgörs av skatteintäkter, generella bidrag och statsbidrag men också bidrag från olika myndigheter och avgifter från kommuninvånarna för barnomsorg, äldreomsorg, bygglov mm.

tabell.jpg


Årsredovisning 2018

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-04-17
Skriv ut