Arbetet mot rasism uppmärksammas

prata_rasism_magasin_singelsidor-1.jpg

Hedemora kommuns arbete mot rasism och diskriminering uppmärksammas av Forum för levande historia i senaste numret av ”Prata rasism”

Det är i det senaste numret av ”Prata rasism”, ett magasin från Forum för levande historia, som Hedemora kommun uppmärksammas för sitt arbete mot rasism och diskriminering. Magasinet delades bland annat ut under bokmässan i Göteborg.

Av alla dalakommuner har Hedemora kommit långt med sitt arbete mot diskriminering och rasism, ett arbete som pågått i över ett decennium i kommunen. De framgångsfaktorer som lyfts fram är uthållighet, politisk vilja och strategiskt tänkande.

- Vi har öppna och engagerade politiker, över partigränserna, som tycker det här är viktiga framtidsfrågor. De har sett till att det finns tillräckliga resurser för att göra verklighet av visionerna, säger Maria Lundgren som arbetar som mångfaldsstrateg i Hedemora kommun.

Det kontinuerliga arbetet utgår från att skapa lika villkor och förutsättningar för alla invånare i Hedemora. En del i det arbetet har varit att genomföra en utbildningsinsats om jämställdhet, rasism och integration som genomfördes av 1000 av totalt 1300 kommunanställda inom alla olika yrkesgrupper. Utbildningens del om rasism och integration skräddarsyddes för Hedemora av Forum för levande historia och medfinansierades av EU genom asyl, migrations, och integrationsfonden (AMIF) genom projektet ”En väg in”.

För att fortsätta uppmärksamma och utbilda kring inkluderande bemötande finns även webbutbildningen Ett Dalarna för alla, öppen för alla att gå, på www.jamliktdalarna.se. Webbutbildningen erbjuder konkreta tips för att kunna göra skillnad i vardagen och en chans att reflektera kring inkluderande bemötande.

Även Hedemoras civilsamhälle lyfts fram som en framgångsfaktor då det har ett starkt engagemang mot rasism och för inkludering. Varje dag händer det något i kommunen där människor får chans att mötas och lära av varandra. För det är det interkulturella förhållningssättet som är viktigt för Hedemora, det gemensamma medskapandet och mötet mellan människor varje dag.

Hedemora kommun har kommit långt men än finns det mycket att arbeta med, här lyfts inkluderingen på arbetsmarknaden som en av många utmaningar. Det belyser än en gång att arbetet mot diskriminering och vardagsrasism är frågor som måste som måste arbetas med kontinuerligt. Hedemora kommun är dock på god väg.

Läs hela artikeln här.

Gå webbutbildningen i inkluderande bemötande här. Det är Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna som tagit fram utbildningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”.

 

Vad är Forum för levande historia?

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, med lärdomar från förintelsen. Myndigheten bedriver verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Prata rasism är en satsning där Forum för levande historia samlar alltifrån utbildningsmaterial och rapporter till poddar, filmer och evenemang som på olika sätt rör rasism. Mer information om satsningen finns på www.levandehistoria.se/pratarasism

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-10-25
Skriv ut