Film om könsuppdelad statistik

konsuppdelad_arbetsmarknad.png

SKL lyfter Hedemora kommuns och projektet ”En väg in” i ny serie! 

SKL- Sveriges kommuner och landsting har lanserat ”Jämställdhet hela vägen”, en serie med filmer om hur jämställdhetsintegrering kan ge konkreta effekter för medborgarna. Ett gott exempel som de lyfter är Hedemora kommuns långsiktiga arbete med könsuppdelad statistik och hur det har lett till konkreta resultat i kommunen.

Vid uppstarten av projektet ”En väg in” som drivs av Hedemora kommun med hjälp av EU-medel från Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) började könsuppdelad statistik föras för varje aktivitet. En utmaning som uppmärksammades var att asylsökande och nyanlända kvinnor ofta har svårt att komma ut i sysselsättning. Genom att föra statistik kan kommunen få fram hur jämställdheten ser ut inom de insatser som anordnas och på så sätt sätta in åtgärder för att höja kvinnors deltagande och därigenom skapa integration. 

Användningen av könsuppdelad statistik i Hedemora kommun har lett till att fler kvinnor deltar i insatser för nyanlända, bland annat företagsstöd och aktiviteten ”Kvinnor möts” som erbjuder ett forum enbart för kvinnor att umgås och diskutera. 

Kommunalrådet Christina Lundgren(C) var även inbjuden talare på plats på Forum Jämställdhet i Luleå i slutet av januari för att berätta om Hedemora kommuns framgångsrika jämställdhetsarbete inom ramen för arbetet med kommunens styrning och ledning för att inspirera fler att gå från teori till praktik.


 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-02-18
Skriv ut