Fullmäktige - så tänker kommunen

Kommunfullmäktige

Idag är det fullmäktige och kommunen har fått frågor om hur vi genomför mötet. Så här arbetar kommunen med frågan.

Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige hålla möten på distans. Men det finns tydliga regler för hur det då ska genomföras så att det blir korrekt och demokratiskt.

Ett viktigt krav för fullmäktigemöten är att  deltagande ska ske på ett sätt så att ljud- och bildöverföring sker i realtid och så att alla deltagare kan se och höra varandra och därmed delta på lika villkor.

I Hedemora har kommunfullmäktige tidigare beslutat att ledamöter får delta på distans. Utmaningen ligger dock i deltagande genom ljud- och bildöverföring på ett korrekt och pålitligt sätt. Om tekniken fallerar, eller om deltagaren på distans väljer att ha sin video avstängd så ingen ser ledamoten, så uppfylls inte lagen.

Det är också en utmaning att alla ska kunna se samtliga deltagare. Både de som deltar i den fysiska lokalen och de som deltar på distans ska kunna se samtliga deltagare hela tiden. Den som deltar på distans ska också kunna se hela lokalen för det fysiska mötet, samt den som har ordet i talarstolen.

Oavsett om ledamöterna deltar på distans, så ska det enligt kommunallagen, alltid finnas ett fysiskt möte. Det innebär att i alla fall ordförande fysiskt ska vara på plats i möteslokalen.

Teknik för alla

Idag är det endast ordförande i en nämnd som får låna en kommun‐dator. Resten av de förtroendevalda får 1500 kronor/år för att själva tillhanda hålla den teknik som de själv önskar för att ta del av elektroniska handlingar.

Kommunen behöver dock ordna så att varje distansdeltagare har rätt programvara för mötet och se till att den uppfyller kommunens säkerhetskrav och krav på funktionalitet. Här ser kommunen stora säkerhets- och tekniska utmaningar, exempelvis om 20‐30 eller fler distansdeltagare behöver använda sin egen privata utrustning för att delta i mötet.

Kommunen gör dock flera saker för att säkra upp att det möte som nu arrangeras görs så säkert som möjligt. Mötet arrangeras i större lokaler än vanligt och deltagare placeras isär för att minska riskerna. Deltagare i mötet kommer att få tillgång till visir och munskydd.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare kommit överens om att gå ner från 41 ledamöter till 25 ledamöter.

Kommunens nämnder

Kommunen arbetar också för att nämnderna ska kunna genomföras på distans, trots att deras möten ska hållas bakom stängda dörrar. Men det ställs såklart krav för att klara kommunallagen. Dels krävs teknisk utrustning för alla deltagare, och utöver det, att den lokal som ledamoten sitter i inte får beträdas av en obehörig t.ex. en anhörig. Det är endast ledamoten som får ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud, med tanke på att de förekommer ärenden med sekretess t.ex. individärenden.

Hedemora kommun är fullt medveten om att det finns kommuner som nu provar och kör på distans med olika resultat. Hedemora kommun omvärldsbevalar och tar med sig de erfarenheter övriga kommuner gör vid sina tester men är mån om att vårt upplägg genomförs på ett korrekt sätt och därmed utan risk för överklagan kring beslut som fattas.

På sammanträdet för Hedemora kommunfullmäktige den 24 november gäller följande:

  • Lokalen är möblerade, såsom det varit sedan i april i år, med minst 1 meters avstånd till varandra.
  • Ledamöterna ska beträda sin plats omedelbart och inte mingla runt i lokalen.
  • Det kommer som vanligt finnas handsprit på plats.
  • Visir och munskydd ska användas.
  • I kallelsen och annons till kommunfullmäktige uppmanas allmänheten att inte fysiskt komma till mötet utan istället lyssna på radio eller webbsändningen (enligt Kommunallagen får vi inte förbjuda människor att komma ett fullmäktige‐sammanträde, men det är OK att uppmana). Den här uppmaningen har gjorts sedan i april 2020, men trots det har människor ändå kommit som åhörare till mötena.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-25
Skriv ut