Granskning Uttern 4 och 12

processpil_granskning.jpg

Granskningstid 11 september 2019 till 25 september 2019

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till ändring av detaljplan tagits fram för fastigheterna Uttern 4 och 12. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt utvecklingsplan för Hedemora stad med omland.

Syftet med ändring av detaljplanen är att anpassa detaljplanen efter pågående markanvändning. Gällande detaljplan medger område för bostads-, handels- och hantverkarändamål. Ändringen görs för att bättre överensstämma med den existerande användningen, vilket är förskola och bostäder.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-09-13
Skriv ut