Hög smittspridning – så anpassas verksamheten

Nyheter - Hög smittspridning – så anpassas verksamheten - ctl00_cph1_imgNews

Smittspridningen i Dalarna, och i Hedemora är just nu mycket hög. Antalet smittade steg kraftigt vecka 14 och 15. Kommunen anpassar sin verksamhet på en rad sätt för att möta smittspridningen.

Skola och förskola

Just nu har gymnasieskolan, vuxenutbildning samt högstadiet i kommunen fjärrundervisning för att minska risken för smittspridning.

Vid olika tillfällen har enskilda verksamheter anpassat sin verksamhet. De så kallade 15-timmars barnen, det vill säga de barn som har föräldrar som är föräldralediga med småsyskon och som därmed är en mindre del på förskolan har ombetts vara hemma vid flera tillfällen. Ofta har detta beslut tagits med anledning av personalbrist när personal haft symtom och väntat på testresultat.

Kommunen har vid enstaka tillfällen också beslutat om att endast vårdnadshavare med så kallade samhällsviktiga tjänster får lämna sina barn på förskolan och skolan. Det är en åtgärd som endast används vid mycket ansträngda lägen där smittspridningen är stor, alternativt personalbristen akut.

I veckan anpassades Stureskolans verksamhet, i samråd med smittskyddsläkare på Region Dalarna. På grund av smittspridning i skolan har flera förändringar av verksamheten skett. Under en dag uppmanades de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla sina barn hemma, och samtliga barn i årskurs 3 har distansundervisning till och med 30 april.

- Att undervisa små barn hemifrån är en extrem åtgärd, säger Eva Winarve Westerholm, chef Bildningsförvaltningen. Det ställer stora krav på såväl barnen som deras vårdnadshavare och för barn i utsatta situationer kan vardagen också bli mycket tuff. Det här är inte en åtgärd vi gör lättvindigt och jag vill snarast möjligt kunna välkomna alla barn tillbaka till skolan.

Lektionstiden har också kortats ned i våra skolor, för att verksamheten regelbundet ska kunna vädra lokalerna och mer av lektionerna ska genomföras utomhus.

Omsorgsverksamheten

Vaccinationsgraden hos brukare på äldreboenden och andra typer av boenden i kommunen är mycket hög. Likaså har en stor andel av personalen fått sin första vaccinationsdos.

I och med den stora smittspridningen i samhället måste dock restriktioner kring besök fortfarande kvarstå. Samtliga boende och anställda har inte vaccinerats, och många av våra besökare har inte heller vaccinerats ännu. Det är verksamhetens ansvar att säkra att besök sker på ett säkert sätt för samtliga.

Kultur och fritid

Våra anläggningar – Vasahallen och gymnastikhallarna i kommunen – är fortsatt stängda för allmänheten. Endast barnverksamhet har tillstånd att arrangeras, och även där uppmuntrar vi till utomhusverksamhet eller på annat sätt arrangemang som minskar risken för smittspridning.

Biblioteket har öppet, men med speciella anpassningar av sin verksamhet utifrån hur risken för smittspridning ska minska så mycket som möjligt. Läs mer på bibliotekets egen hemsida om de digitala tjänster som erbjuds.

Handla ensam

Länsstyrelsen har kontrollerat efterlevnaden av de regler och restriktioner som samhället har att rätta sig efter. I Hedemora kunde man konstatera att företagen arbetar väl med att informera och skapa möjlighet för kunder och besökare att hålla avstånd och minska risker.

Men kontrollerna visade också att allmänheten inte alltid följer de rekommendationer som finns. Hedemorabor bör därför öka sina ansträngningar för att handla ensam, hålla avstånd och undvika folksamlingar, rådde länsstyrelsen.

Om smittspridningen fortsätter

I och med den höga smittspridningen i samhället överlag förbereder sig kommunen åter på en period av hög sjukskrivning och många anställda som är hemma för vård av barn.

- Om vi får många personer som är sjuka, eller hemma och vabbar, är det förstås en utmaning för kommunen. Men, jag ser att verksamheterna har planerat för hur de ska hantera sin verksamhet om vi hamnar i ett sådant läge, säger Annika Strand, kommundirektör.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-23
Skriv ut