Hedemora kommun blir jämställdhetsmentor

2006531-balance.jpg

för Fagersta och Askersund. Under 2018 deltog Hedemora kommun i Modellkommuner, en satsning där ett antal kommuner utvecklade sitt jämställdhetsarbete tillsammans genom systematiska jämförelser, s.k. benchmarking. Nu fortsätter Hedemora som mentor och bollplank åt två nya kommuner i nästa etapp av satsningen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som står bakom satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 har spridningen fortsatt till drygt 30 kommuner.

Mentorer stöttar arbetet

Sju av de kommuner som deltog 2018 agerar mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner under 2019, när de ska benchmarka sitt jämställdhetsarbete med varandra.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

– Det har varit väldigt lärorikt att kunna jämföra sitt eget arbetssätt med hur de gör i en annan kommun. Nu får vi en ny roll, som bollplank åt Fagersta och Askersund. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är inte i mål med vårt jämställdhetsarbete. Jag tror vi kan lära oss mycket genom att fortsätta och följa andra kommuners arbete med detta, säger kommunstyrelsens vice ordförande Christina Lundgren.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Mer information

Maria Högkvist, Mångfaldsstrateg, Hedemora kommun, 0225-34155,
maria.hogkvist@hedemora.se

Marie Trollvik, SKL,
marie.trollvik@skl.se
0708-741 22

Läs mer om Hedemora kommuns jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)

 

Modellkommuner

Mentorer

Askersund och Fagersta

Hedemora

Botkyrka och Västerås

Uppsala

Nordmaling, Örnsköldsvik, Robertsfors

Vännäs

Trelleborg, Olofström, Östra Göinge

Kristianstad med stöd av Malmö

Södertälje och Östersund

Norrtälje

Förbundet Norrbottens kommuner

Boden och Luleå med stöd av Piteå

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-11-29
Skriv ut