Hedemoras socialtjänst granskas

Radhuset_web.jpg

Hedemoras socialtjänst granskas just nu av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen följer upp kritik kommunen fått tidigare, och kommunen arbetar med en rad åtgärder för att komma tillrätta med kritiken. 

Kommunens socialtjänst har varit hårt belastad under en längre period. Under det senaste året har dessutom omsättningen av personal varit hög. Att rekrytera nya utbildade socialsekreterare har också varit svårt, precis som det är på många andra håll i landet. Flera chefer har slutat vilket resulterat i en otydlig ledning och styrning.

- Vi är just nu uppe i en rekrytering av en förvaltningschef, som förhoppningsvis kan börja inom några månader. Och sedan en tid tillbaka har vi avdelningschef och enhetschef på plats. Det är oerhört viktigt med en trygg och permanent ledning i de här frågorna, säger Annika Strand, kommundirektör.

IVO har även tidigare riktat kritik mot socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Även arbetsmiljöverket har informerat om att de granskar arbetsmiljön inom förvaltningen. Kritiken handlar om bristande rutiner, dålig arbetsmiljö och en otydlig ledning.

- Det här är kritik som vi tar på yttersta allvar och vi genomför en rad åtgärder för att kunna komma tillrätta med detta, säger Lena Wilstrand, avdelningschef.

Inom Barn och ungdomsenheten arbetar man nu för att uppdatera och göra rutiner och instruktioner enklare. Dessutom har samtliga handläggare fått i uppgift att se över de ärenden de arbetar med.

- Det här är ingen enkel fråga. Och personerna som arbetar på socialtjänsten arbetar med något av det svåraste en kommun har att hantera. Vi har att hantera frågor som inte har ett facit, men som när man väl tittar på dem efteråt, när all fakta finns på bordet, kan verka enkla. Det är en väldig utmaning och en otroligt tuff situation för de anställda, säger Lena Wilstrand.

Kommunen arbetar också för att hitta bra lösningar för att kompetensutveckla personalen så att deras utbildning motsvarar dagens lagkrav. Utbildningsinsatser i samarbete med Högskolan Dalarna, eller med en utbildad leverantör ses över.

IVO har lämnat ett första utlåtande som kommunen nu har till mitten av oktober på sig för att faktagranska. Därefter kommer IVOs slutgiltiga rapport.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-04
Skriv ut