Hedemora kommun i framkant inom jämställdhets- och jämlikhetsarbete - Ta chansen du också!

Maria_Annika_och_Kristina.jpg

Hedemora kommun har under 2017–2018 varit en av 15 kommuner i landet som deltagit som benchmarking-kommun i projektet Modellkommuner, ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vars syfte är att fler kommuner ska starta upp och systematisera ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering. Med jämställdhetsintegrering menas att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i all planering, beslut, genomförande och uppföljning av en verksamhet så att kommuner kan bidra till en högre kvalité och därmed säkerställa jämställd service till sina invånare oavsett kön.

För att arbetet med jämställdhetsintegrering ska vara hållbart krävs uthållighet och ett systematiskt lärande arbetssätt. SKL har därför utvecklat metoden benchmarking, som baseras på idén att jämföra sina egna arbetssätt och processer med en annan organisation för att hitta möjliga förbättringar. Genom benchmarking kan deltagande kommuner sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel mellan varandra med fokus på jämställdhetsintegrering. Benchmarking handlar om att skapa ett förbättringsarbete genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande.

Projektets modell är uppdelad i åtta steg och innehåller checklistor, mallar och annat material till stöd för arbetet. Under projektet har de deltagande benchmarking-kommunerna träffats fem gånger under ett år, en politiker, en chef och en jämställdhets/mångfaldsstrateg från varje kommun. Representanter från Hedemora kommun har varit vice ordförande i kommunstyrelsen Kristina Lundgren, kommundirektör Annika Strand och mångfaldsstrateg Maria Högkvist. Mellan träffarna har förbättringsarbeten enligt modellens åtta steg genomförts på hemmaplan. Alla benchmarking-kommuner har även haft stöd i arbetet från egna mentorskommuner som bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.

– Projektet Modellkommuner har verkligen hjälpt oss i arbetet med att systematisera vårt förbättringsarbete och nu har vi en jämställdhetsintegrerad styrmodell som alla verksamheter i kommunen kan arbeta utifrån, säger vice ordförande i kommunstyrelsen Kristina Lundgren.

Hedemora kommun har under 2018 avslutat projektet och har på grund av de stora framstegen blivit utsedd att under 2019 vara mentorskommun till två nya kommuner som vill systematisera sitt arbete med jämställdhetsintegrering genom erfarenhetsutbyte:

– Arbetet med projektet har varit väldigt spännande och utvecklande för Hedemora kommun, därför känns det extra roligt att nu få möjligheten att vara mentorkommun till två nya kommuner och samtidigt fortsätta vår resa mot ett jämställt Hedemora, säger kommundirektör Annika Strand.

Ansökningsperioden för projektet Modellkommuner är öppen från och med den 25 september till och med den 30 oktober. Den 20 november meddelar SKL de kommuner som kommer att delta i projektet. Den 7 februari 2019 sker första uppstartsmötet i Stockholm.

Ta chansen att integrera ett varaktigt och systematiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete i din kommun! Bli Hedemora kommuns benchmarking-kommun under 2019. Ansök redan idag eller läs mer om projektet Modellkommuner och metoden benchmarking på SKL:s hemsida www.skl.se.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-10-02
Skriv ut