Ingen nedläggning av Nattugglan eller skolor

2019-08-16_3.jpg

Majoriteten S, C och V i Hedemora kommun har kommit överens om ett inriktningsbeslut vad gäller de små skolorna och förskolorna på landsbygden samt barnomsorg på obekväm tid.
Alltså ingen nedläggning av Garpenbergs skola, Stjärnsunds förskola eller Nattugglan. Majoriteten är överens om skolans och förskolans betydelse för landsbygden och kommer att arbeta för att de ska kunna behållas.
Majoriteten har i sitt samverkansprogram fastslagit att alla beslut som tas, ska fattas med hela kommunens bästa i åtanke och vi ser inte att de här nedläggningsförslagen följer det. I överenskommelsen står även att organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och väl förankrade.
I kommunens Landsbygdsprogram som godkänts av fullmäktige finns det en målsättning för skola och äldreomsorg som vi i majoriteten tänker följa. Den innebär inte att skolorna eller förskolan får bli för små. Det är varken utvecklande för barnen eller samhället.

Garpenbergs skola är idag på gränsen för att vara för liten. Skolinspektionen rekommenderar minst 60 elever. Bildningsnämnden kommer att ge Garpenbergs skola en 5 årsperiod för att nå upp till det elevantalet. Det är ett mål som främst lokalsamhället kan påverka genom att välja Garpenbergs skola för sina barn, men även kommunen måste se över det som vi kan påverka.
En dialog kommer att föras med vårdnadshavare och personal i Garpenberg och Stjärnsund hur vi tillsammans kan arbeta framåt för att behålla skolorna.
Vi i majoriteten är fast övertygade att vi kan nå en ekonomi i balans för bildningsnämnden även om vi behåller enheterna ute i landsbygdsorterna. Det finns andra organisatoriska förändringar och åtgärder som vi ser det, som ger bättre ekonomiska förutsättningar.

Christina Lundgren (C)          Anita Hedkvist (S)                    Kenneth Andersson (V)
Kommunstyrelsens ordf.       Bildningsnämndens ordf.          Vänsterpartiets Gruppledare
Hedemora                             Hedemora                                  Hedemora

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-08-16
Skriv ut