Integration - en vinnare för hela Hedemora kommun

En_vag_in_-_Avslutningskonferens.jpg

Välkommen till en inspirerande och kunskapsbildande avslutningskonferens för Hedemora kommuns AMIF-projekt ”En väg in”. Det blir en heldag med fokus på jämställdhet, integration och mångfald utifrån projektets verksamhet och mål.

 

”En väg in” är ett treårigt EU-projekt finansierat av Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF). Syftet har varit att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända med asyl, PUT eller TUT i Hedemora oavsett kön att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet har haft en vision om att underlätta det sociala och yrkesinriktade nätverksbildandet för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att utveckla nya hållbara metoder och verktyg skulle projektet hjälpa nya svenskar i Hedemora ut i arbete och företagande. Det skulle vara enklare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. En viktig förutsättning för att uppnå målen var att arbeta utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I förlängningen hade projektet som mål

att motverka rasism och diskriminering samt stärka integrationen i samhället. Nu vill vi sprida de kunskaper, erfarenheter och resultat som projektet har utmynnat i och bjuder därför in till avslutningskonferens i Hedemora.

Plats: S:t Paulusgården, Hedemora Datum: tisdagen den 27 augusti Tid: 8:30- 15:30

Anmälan: Anmäl dig via www.hedemora.se/envaghedemora/konferens senast den 13 augusti.

Kontaktperson:

Evelina Bark- Nordin, projektledare ”En väg in”
evelina.bark-nordin@hedemoranaringsliv.se,
0225-348 63

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-07-01
Skriv ut