Internationella kvinnodagen 8 mars - en fråga om jämställdhet!

konsuppdelad_arbetsmarknad.png

- en fråga om jämställdhet!
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor
och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. När någon behandlas sämre för att den är man eller kvinna är det diskriminering utifrån kön. Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet och avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället. Även om många framsteg har gjorts när det gäller jämställdhet i Sverige och Hedemora så kvarstår många utmaningar för ett jämställt samhälle. Jämställdhet är fortfarande en vision – inte en verklighet. För att fortsätta arbetet mot ett jämställt samhälle vill vi uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars, en dag som ska vara viktig för alla, inte bara flickor och kvinnor!  

Hedemora kommun har tagit fram en kort film som belyser dagens jämställdhetsutmaningar och hur de drabbar oss i olika former. Filmen är finansierad av EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF) inom projektet ”En väg in” och har tagits fram av kommunens mångfaldsstrateg tillsammans med jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

 

Trots att Hedemora kommun är ett nationellt framgångsexempel för jämställdhetsarbete finns det fortfarande många utmaningar kvar. Men vi i Hedemora har bestämt oss och kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett jämställt, jämlikt och inkluderande Hedemora!

Läs rapporten om jämställdhetsutmaningar i Hedemora här:

Rapport jämställdhetsutmaningar (pdf)

Se filmen om jämställdhetsutmaningar i Hedemora

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-03-07
Skriv ut