Film och rapport om jämställdhetsutmaningar i Hedemora

2006531-balance.jpg

Hedemora kommun har i över ett decennium arbetat aktivt med frågor om jämställdhet, jämlikhet och integration. Målet med arbetet är ett jämställt, jämlikt och inkluderande Hedemora. Med ett jämlikt Hedemora menas att alla, oavsett diskrimineringsgrunderna ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att uppnå jämställdhet och jämlikhet är dock något som tar tid och även om Hedemora har kommit en bit på vägen finns det fortfarande stora utmaningar kvar.

Hedemora kommun har därför tagit fram en kort film som belyser dessa jämställdhetsutmaningar och hur de drabbar oss i olika former. Filmen är finansierad av EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF) inom projektet ”En väg in” och har tagits fram av kommunens mångfaldsstrateg tillsammans med jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Till grund för filmen har det sammanställts en rapport där aktuella jämställdhetsutmaningar redovisas och även i relation till hur det ser ut i övriga Dalarna och Sverige när det är möjligt. Jämställdhetsutmaningarna är kopplade till det övergripande nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och de sex nationella jämställdhetspolitiska delmålen. I Hedemora arbetar vi med både jämställdhet och jämlikhet, alltså alltid kön, aldrig bara kön. Därför lyfter vi även utmaningar kopplade till faktorer som inrikes- och utrikesfödda när det är möjligt utifrån rapporter och andra källor.

Trots att Hedemora kommun är ett nationellt framgångsexempel för jämställdhetsarbete finns det fortfarande många utmaningar kvar. Men vi i Hedemora har bestämt oss och kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett jämställt, jämlikt och inkluderande Hedemora!

Läs rapporten om jämställdhetsutmaningar i Hedemora här:

Rapport jämställdhetsutmaningar (pdf)

Se filmen om jämställdhetsutmaningar i Hedemora

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-01-10
Skriv ut