Kommunen i möte med Ivo

till_forstasidan.jpg

Idag har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, lämnat sitt utlåtande när det gäller granskningen av Barn- och ungdomsenheten på Hedemora kommuns omsorgsförvaltning.

- Vi tar till oss av kritiken och kommer att fortsätta arbeta hårt för att situationen ska förbättras, säger Marjo Savelius, Omsorgsförvaltningens nytillträdda chef. 

Ivos kritik består av två delar. Dels kritiserar inspektionen kommunens hantering när det gäller åtta ärenden där barn varit i närheten av, eller själva varit utsatta för våld.

Kommunen ska i dessa fall alltid inleda en utredning skyndsamt och enligt en viss form, men i dessa fall har kommunen inte hanterat ärendena korrekt.

- Ivo påpekade detta och vi har till den 15 mars på oss för att visa hur vi inom kommunen förbättrat situationen.

Annars riskerar kommunen ett vite.

Ivo har också sett över andra delar av Barn och ungdomsenhetens arbete men väljer här att påtala brister man sett, men också att avsluta sitt tillsynsärende.

- Vi välkomnar den kritik som Ivo har gett oss idag, säger Marjo Savelius. Det har varit ett bra möte där vi tillsammans med inspektionen kunnat resonera på ett givande sätt för vårt fortsatta arbete.

Kommunen kommer att fortsätta ha fokus på en ökad personalkontinuitet på enheten som berörs, och därmed också arbeta vidare med arbetsmiljön hos personalen.

- Våra metodstödjare och kvalitetssamordnare är också mycket viktiga i sammanhanget, resonerar Marjo Savelius.  Vi kommer också att inrätta en form av egenkontroll för att i framtiden själva kunna kontrollera att verksamheten fungerar som den ska.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-25
Skriv ut