Krafttag för bättre ekonomi

31891230-progressing-graph-presented-in-male-palms-as-symbol-of_1.jpg

Hedemora kommun tar krafttag för att hantera den ekonomiskt tuffa situationen som kommunen befinner sig i. Genom mer än 80 aktiviteter ska kostnaderna minska med cirka 60 miljoner kronor årligen.  

Hedemora kommun är i ett allvarligt läge ekonomiskt, där kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna. Under nästa år måste kommunen minska sina kostnader med cirka 60 miljoner kronor. Situationen är den samma i många andra glesbygdskommuner.

Vi har en ökande andel äldre i kommunen, dessa äldre har ett växande behov av vård och omsorg. Samtidigt har vi fler barn och unga i kommunen, och även deras behov av skola och omsorg är en förklaring till kostnadsökningen i kommunen.

I Hedemora, som i andra mindre kommuner, flyttar samtidigt arbetskraft från glesbygd och till de större städerna. Det resulterar i minskade skatteintäkter.

Därför har nu samtliga effektiviserings- samt sparåtgärder samlats i en gemensam plan för Hedemoras framtid. Planen är långsiktig och sträcker sig till och med 2022.

I planen finns mer än 80 aktiviteter där kommunen utvecklar verksamheten samt minskar dess kostnader. Exempel på aktiviteter är följande:

  1. En ökad andel personer som vårdas i kommunen alternativt hemma, istället för i vårdlösningar på annan ort.
  2. Samverkan när det gäller olika verksamheter. Flera olika utredningar pågår här där kommunen ser över samarbetsmöjligheter med andra aktörer.
  3. Förenklad beslutshantering vid exempelvis rätt till hjälp i hemmet.
  4. Översyn av kommunens lokaler samt nyttjandet av dem.
  5. Minskad fordonspark inom kommunen.
  6. Effektivare organisation, vad gäller exempelvis administrativa tjänster, hemtjänst och nattpatrull. Här är digitaliseringen en viktig del för att utveckla verksamheten – exempelvis genom en gemensam funktion för länet när det gäller skolskjuts.

Läs effektiviseringsplanen Hedemora kommun Effektiviseringar 2020 - 2022

Hedemora beräknas i år göra ett underskott på 20-30 miljoner. Aktiviteterna i planen beräknas till stor del ge effekt först nästa år.

Kommunen har beslutat om att verksamheten också behöver ett överskott på 20 miljoner kronor per år för att kunna hantera drift, ökade pensionskostnader och nya investeringar.

De åtgärder som i nuläget samlas i Hedemoras effektiviseringsplan innebär en kostnadsminskning på cirka 60 miljoner under kommande år. Det innebär, om kommunen kan genomföra dessa aktiviteter, och inga nya kostnader tillkommer, att ekonomin är i balans.

- Det är mycket pengar det handlar om, och det blir en stor utmaning för oss att genomföra detta, säger Annika Strand, kommundirektör. Det kommer krävas ordentliga insatser som i vissa fall kan bli kännbara för kommunens invånare. Men, vi måste rätta oss efter de ekonomiska ramar vi har.

Planen är inte ett färdigt dokument utan en produkt som hela tiden utvecklas. Planen består till största del av beslutade åtgärder, men där finns också förslag.

- Om vi inte lyckas få ordning på vår ekonomi kommer det inom några år påverka Hedemora kommuns utveckling mycket negativt. Vi kommer inte kunna göra satsningar på exempelvis idrottsanläggningar, stadskärnan eller ha en så bra skola och omsorg som kommunen vill och bör. På det här sättet blir resultatet det bästa möjliga för Hedemorabon. 

Läs effektiviseringsplanen Hedemora kommun Effektiviseringar 2020 - 2022

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-09-16
Skriv ut