Kungörelse

processpil_laga_kraft.jpg

Följande detaljplaner har den 11 november 2019 vunnit laga kraft

Uttern 4 och 12

Syftet med ändring av detaljplanen var att anpassa detaljplanen efter pågående markanvändning. Tidigare gällande detaljplan medgav område för bostads-, handels och hantverkarändamål. Efter ändringen blir användningen förskola och bostäder.

Långshyttan 12:1

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en mer flexibel användning av byggnaderna på fastigheten Långshyttan 12:1. Genom att planlägga för både centrumverksamheter och olika typer av bostäder i flerbostadshus skapas förutsättningar för flera funktioner i de två byggnaderna som är centralt placerade med närhet till service och kollektivtrafik. Det ska även finnas möjlighet för tillbyggnad inom området.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-13
Skriv ut