Lägesbild för coronahanteringen i Hedemora

Äldre man som vaccineras mot covid-19

Under årets första vecka genomfördes vaccinationer på kommunens boenden. Vaccinationerna har gått bra. I nästa vecka införs också snabbtest som kommer att tas på personalen inom äldreomsorgen.

Snabbtest är en form av test som efter 15 min visar om någon är covidsmittad, och dessa ska göras på all personal inom äldreomsorgen två gånger i veckan. Testerna görs löpande efter schema.

Vidare ska personalen inom äldreomsorgen inom kort erbjudas vaccination. Det är Regionen som ansvarar för detta, i samarbete med kommunerna.

Verksamheten inom omsorgsförvaltningen är väl fungerande.

- Arbetsbelastningen är hög, och sjukfrånvaron högre än vanligt på grund av de försiktighetsåtgärder vi självklart har med anledning av covid-19 – men rutinerna för hur vi arbetar under en pandemi har satt sig, säger Marjo Savelius, förvaltningschef. Jag är trygg med hur personalen inom omsorgen hanterar läget – de ska verkligen ha en stor eloge för sitt arbete och engagemang.

Inom omsorgen finns i nuläget en god tillgång av skyddsmaterial.

I övrigt anpassas hela tiden verksamheten för att minska risken för smitta, samtidigt som de krav som ställs på kommunen enligt lag ska följas.

Högstadiet har sedan terminsstarten nu delar av sin undervisning på distans. Gymnasiet har sedan redan före jul sin undervisning på distans även om delar av undervisningen, som till exempel praktiska prov eller moment genomförs på plats.

Barn som studerar hemma har rätt att genom kommunens e-tjänst beställa matlåda.

Biblioteket är åter öppet, med begränsade öppettider samt ett anpassat upplägg för besökare. Detta genomförs då bibliotekets verksamhet är en av flera samhällsviktiga verksamheter i kommunen och den inte bör stängas.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Hedemora näringsliv stöttar gemensamt företagare i trakten med att tolka, agera och hantera pandemin samt de möjligheter till stöd som finns. Den nya pandemilagen ställer stora krav på våra näringsidkare och läget är tufft.

- Men jag kan stolt konstatera vilket stort ansvar våra företagare tar, säger Stefan Norberg, kommunalråd. I skyltfönstren längs Åsgatan syns nu skyltar om hur många som kan vistas i varje butikslokal, för att minska risken för smitta samt följa den nya lagen.

Information om vaccination mot covid-19 

Läs mer på 1177

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-19
Skriv ut