Hedemora kommun utvalt till nationellt jämställdhetsprojekt

2006531-balance.jpg

Hedemora kommun är en av 15 kommuner i landet som valts ut att delta i ett projekt för utveckling av jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 fortsätter spridningen under 2017 till 15 nya kommuner.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att kommunens resurser fördelas jämställt. Det här projektet hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger kommunchef Annika Strand.

Mentorer stöttar arbetet

De 15 kommunerna ska benchmarka med varandra i grupper om två eller tre under 2017. Sex av deltagarna från pilotprojektet 2016 deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.

 

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhets/mångfaldsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledaren Lillemor Harnell.

Under 2018 kommer benchmarking-kommunerna från 2017 att vara mentorer åt nya kommuner som valts ut för att benchmarka med varandra.

 

 

Modellkommun

Benchmarking-kommuner

Eskilstuna

Stockholm-Sdf Enskede-Årsta-Vantör, Hedemora, Norrtälje

Jönköping

Linköping, Norrköping

Malmö

Halmstad, Kristianstad

Piteå

Luleå, Boden, Skellefteå

Umeå

Lycksele, Vännäs

Örebro

Uppsala, Karlskoga, Kristinehamn,

 

Mer information

Maria Lundgren, Mångfaldsstrateg, Hedemora kommun
0225-34155
maria.lundgren@hedemora.se

Lillemor Harnell, projektledare, SKL
08-452 78 23
lillemor.harnell@skl.se

Läs mer om kommunens jämställdhetsarbete (länk öppnas i nytt fönster)

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-11-17
Skriv ut

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55