Regler för fyrverkerier i Hedemora

Beautiful fireworks exploding over a dark night sky in a grand finale display.  Very high resolution.

Vid nyår brukar det skjutas med raketer på många platser i kommunen. Det är för många ett trevligt inslag i firandet. Tyvärr innebär det också olägenheter för våra husdjur och många människor. Av den orsaken har det beslutats ett regelverk som syftar till att firandet skall bli acceptabelt för oss alla. 

Följande gäller avseende användande av
fyrverkerier i Hedemora kommun.

TILLSTÅND KRÄVS ALLTID ENLIGT FÖLJANDE:

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HEDEMORA KOMMUN,
antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14, med senaste ändring 2010-06-16 för att gälla från och med 2010-08-15.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 17
Tillstånd erfordras av polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor inom kommunens tätorter. Tätorternas närmare avgränsning framgår av bilagorna 2a – 2g.
Att tillståndsplikt i vissa fall även föreligger inom övriga kommunen samt under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton framgår av 3 kap 7 § ordningslagen.

DESSUTOM I FÖLJANDE FALL

ORDNINGSLAG (1993:1617)
7 § Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom

Länk till bilagorna 2a-2g: klicka här

Det är alltid du som ansvarar för fyrverkeriet som skall se till att regelverket följs. Kom ihåg att det är 18-års gräns för inköp. Du som förälder är ansvarig för det du köper och hur du använder fyrverkeriet.

Länkar:
Polisen - Tillstånd för fyrverkerier
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - fyrverkerier 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-12-27
Skriv ut

Miljöinspektör
Jari Arvola
Tel: 0225-340 67
E-post: jari.arvola@hedemora.se