De senaste dagarnas kritik – kommunen svarar

Annika_Strand_pelare_beskure_web.jpg

Under de senaste dagarna har Hedemora kommuns socialtjänst och deras barn- och ungdomsenhet uppmärksammats i media. Skarp kritik riktas mot kommunen. Här vill vi förtydliga några av de frågor som uppmärksammas.

Socialtjänsten i kommunen har varit hårt belastad under en längre tid, under en period fanns också problem i chefsledet som nu rättas till undan för undan. Det fick stora konsekvenser för Socialtjänstens arbetsmiljö vilket är oacceptabelt, men också något vi arbetar hårt för att rätta till. Chefer har också slutat.

För snart ett år sedan hittades en kartong med dokument inne på socialkontoret. Det handlar om dokument från 2005 och 2006 och som alltså legat länge inne i det utrymme, innanför socialtjänstens låsta dörrar, där de hittades. Det här är inte ett korrekt sätt att hantera dokument, och det är inte så socialtjänsten arbetar idag.  Dokumenten är nästan 15 år gamla och hanteringen av dem representerar inte hur socialtjänsten arbetar nu. Kommunen har dock ingen avsikt till att gömma varken dokument eller information och ser mycket allvarligt på de anklagelser som framförts om att så vore fallet.

I media finns en beskrivning om att medarbetare som kritiserar verksamheten riskerar repressalier. Det är inte en bild Hedemora kommun har av situationen. Kritik är en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet.

Kommunen inväntar just nu Inspektionen för vård och omsorgs granskning, men arbetar samtidigt hårt med att förbättra situationen inom socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet.

En förstärkning när det gäller chefer har tillkommit i somras, ett systematiskt arbete med översyn av rutiner och arbetssätt pågår, snart väntas en ny förvaltningschef.

Hedemora kommun anser att barn och ungdomsenheten har varit i en mycket tuff situation, men att vi genom en rad åtgärder nu åter kommer i balans.

Jag har fullt förtroende för medarbetarna på socialtjänsten, säger kommundirektör Annika Strand. De gör ett bra arbete för att medborgarna i kommunen ska få den omsorg de har rätt till. Nu är det viktigt att vi ser framåt och skapar en trygg arbetssituation och ett gott arbetsklimat.

De fel och brister som framkommer i IVOs granskning kommer kommunen att ta hand om.

Det har vi ett ansvar för att ta hand om tillsammans, både chefer, medarbetare och ansvariga politiker, säger Annika Strand. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-18
Skriv ut