Upphävande av del av detaljplaner

gussarvsrondellen_hamre.jpg

Samrådstid 29 april 2019 till 17 maj 2019

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till upphävande av del av detaljplaner tagits fram för delar av fastigheterna Elverket 1, Kättingen 7, Norsen 12, Hedemora 2:37, Hedemora 6:1. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt utvecklingsplan för Hedemora stad med omland.

Syftet med ett upphävande av del av detaljplaner är att möjliggöra fastställelse och genomförande av Vägplan för väg 70/270 Gussarvsrondellen – Hamre, Gång- och cykelväg. Upphävandet möjliggör för byggande av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen, Hedemora tätort och Hamre.

Handlingar

SAMRÅD
Planbeskrivning
Plankarta
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska ha inkommit till Hedemora
kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 17 maj 2019.
Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-04-26
Skriv ut