Du är här: »
Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Vad gör kommunen

hedemora_agerar.jpg

Sedan mitten av februari har arbetet med hanteringen av Covid-19 varit intensiv. Det har inneburit hårt arbete, omprioriteringar och helt nya beslut. Nedan redovisas en del av kommunens pågående arbete.

I kommunens verksamhet finns enstaka fall av konstaterad coronasmitta, på både äldreboende och hos personer med hemtjänst. Vi vill betona att vi inte i något av dessa fall kan se någon smittspridning i nuläget men vi följer frågan noga.

Omsorgsverksamheten är hårt belastad och en av de stora utmaningarna för kommunen är att vi har hög sjukfrånvaro och många som också är hemma och vårdar barn. Vi tar nu in sommarvikarier tidigare än beräknat, och dessa introduceras i verksamheten omgående.

Samverkan för att nå de utsatta

Kommunen har många samarbeten för att hantera situationen. Ett sådant är samverkan med Svenska kyrkan och Kvinnojouren. Gemensamt arbetar organisationerna för att nå ut till de som har fått en extra tuff situation.

- Om skolan är den trygga punkten, och man inte längre får gå dit, kan det få stora konsekvenser, säger Marjo Savelius, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen. Då ska vi finnas där på andra sätt.  

I länet samarbetar kommunen med regionen och övriga kommuner för att skyddsutrustning ska fördelas så att alla får det de behöver. Kommunen upplever just nu ingen brist på utrustning, även om framförhållningen på leveranserna inte är riktigt så god som vi hade önskat.

Samtidigt produceras skyddsutrustning och handsprit inom kommunen för att säkra våra leveranser även internt, när vi kan. 

Nyligen informerade MSB om att de såg en risk för bland annat vattenbrist. I Hedemora kommun ser vi inga risker för just den situationen. MSB varnade för brist av kemikalier som renar dricksvatten. I Hedemora används dock inga kemikalier vid rening av vatten. Vårt vatten är grundvatten och är så rent att inga kemikalier krävs för att det ska vara fullgott dricksvatten.

Mindre grupper i skolan

Kommunens gymnasieungdomar och elever på vuxenutbildningen har fortfarande distansundervisning som tidigare som grund. Kommunen har öppnat upp för att mindre grupper ska kunna komma till skolan för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans samt för elever som har särskilda stödbehov och behöver kontakt med skolan. Det är även vissa grupper som kommer till skolan för att ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans. Det är främst elever i slutet av sin utbildning som tas in till skolan i vissa delar.

 Kommunen har löpande kontakt med Hedemoras restauranger och andra serveringar för att säkra att de arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Vi har god kontakt med näringslivet, säger Kristina Backlund, kommunikationschef. Vi upplever en stor förståelse och samarbetsvilja.

Gemensamt arbete för att skydda

Samma sak gäller kommunens handlare. Dessa har fått sin arbetssituation dramatiskt förändrad i och med behovet av hemlevererad mat, eller i vissa fall varor som packas i butik men hämtas utanför dörren.

- Det är en tuff utmaning för våra handlare som vill hjälpa och stötta sina kunder, men som samtidigt själva också pressas hårt av Covid-19. Personalbrist, oro och regler om korrekt hantering av såväl varor som betalning pressar våra företagare. De gör ett jättejobb i detta.

Därför vill kommunen åter uppmana Hedemoraborna att ta kontakt med sina nära och kära, grannar och vänner och erbjuda hjälp.

- Det här behöver vi göra tillsammans, säger Kristina Backlund. Att sträcka ut en hand och erbjuda sig att handla åt någon i riskgrupp, eller ringa ett extra samtal till någon som sitter hemma är viktigt. Vi behöver hålla i nu och hålla ut - för att skydda våra riskgrupper.

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-04-20