Partnerskola

Stureskolan är en tvåparallellig F-6 skola i central Hedemora belägen ett stenkast från resecentrum och den vackra Sveaparken. På skolan går ca 350 elever och i personalen arbetar ca 60 personer.  Till skolan hör fyra stycken fritidshem. Vi har en bredd på vår yrkeskår med många äldre erfarna pedagoger som varvas med nyutexaminerade pedagoer. Stureskolan har en lång erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och vi har en väl fungerande integration på skolan. På skolan har vi även personal anställd som rastvärdar med ett speciellt uppdrag att bedriva rastaktiviteter.

Stureskolan har en lång erfarenhet av att handleda både lärarstudenter och praktikanter från olika typer av verksamheter även om partnerskolesamarbetet är nytt och spännande för oss. Större delen av vår lärarkår har gått handledarutbildningen, även pedagoger inom mer praktiska ämnen så som slöjd och musik. Vi har även utbildade handledare i förskoleklasserna.

Vår profil är CREO ( latin ”Jag skapar” ). Det innebär att vi ger mer tid för ämnen som dans, bild, musik, drama, litteratur och media. Teknik- och designprojektet Geniknölarna är också en väsentlig del av vår kreativa inriktning. Det praktiska, sinnliga och estetiska är viktigt för lärandet och vi vet att eleverna genom att också utveckla dessa ”språk” stärker sitt självförtroende och ökar sin självkännedom. Vår ambition att utveckla ett kreativt idéklimat är ett led i vårt arbete för att utveckla elevernas delaktighet på alla områden.        

Stureskolan har sedan 1992 samarbetat med Code skolan Bauska, Lettland och sedan 2002 samarbetat med Scuola Media Luca Pacioli i Follonica, Italien.

Hedemora kommun arbetar med att utveckla IKT i undervisningen bland annat genom att vi går in i molntjänsten Office365 samt har utökade medel från Bildningsnämnden för att köpa in teknisk utrustning. Vi arbetar mycket med i-pads och har även tillgång till interaktiva projektorer i alla klassrum. I kommunen har vi även en IKT-pedagog anställd som är en inspirationskälla för pedagogerna.

Hedemora kommun har blivit uttagna att medverka i Skolverkets riktade insatser vilket kommer att utgöra en del av vårt kommande utvecklingsarbete och varvas med partnerskolesamarbetet. På skolan har vi även en skolnära doktorand vilket stärker vår koppling mot aktuell forskning.

På skolan finns en erfarenhet av kollegialt lärande bland annat genom läslyftet, matematiklyftet och jämställdhetsutbildningen På lika villkor.

Vi ser med glädje och förväntan fram emot att få fler lärarstudenter till vår skola och ser det som ett utvecklande samarbete åt båda håll.


 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-15
Skriv ut