Samtalsmottagning barn och unga

Vi hjälper barn och unga från 6 år och upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa i Hedemora kommun. Här finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig stora. Det kan till exempel handla om oro, nedstämdhet, ilskeutbrott, konflikter, stress eller sömnsvårigheter.

Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut barnets/ungdomens svårigheter, får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Vi kan tillhandahålla insatser från hälso- och sjukvård och kommun såsom råd, stöd, bedömning, behandling samt individuellt föräldrastöd. Kontakten kan ske individuellt samt i grupp. I förekommande fall samarbetar vi med andra enheter inom Region Dalarna exempelvis Vårdcentral samt med Elevhälsa, Skola och Socialtjänst. Behandling planeras och genomförs oftast i samråd med barn/ungdom tillsammans med föräldrar.

Kontakt med samtalsmottagningen för barn och unga sker genom att du själv tar kontakt via telefon eller via hänvisning från till exempel skola, specialistvården, ungdomsmottagningen eller socialtjänsten.

Telefonnummer: 0225-49 65 73 (Telefonsvarare dygnet runt)

Mer information om samtalsmottagningen för barn och unga

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-09
Skriv ut

0225-49 65 73

Telefontid idag: Dygnet runt


Tingshuset
Sturegatan 17
776 35 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se