Kontakt


 

Dela sidan på sociala medier

Vad innebär Quadracoms nedläggningar av ADSL-stationer i Dalarna?


Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL-stationer i Dalarna?

 

Cirka 2000 invånare i Dalarna riskerar att stå utan bredband i samband med att Quadracom lägger ned sina ADSL-stationer. Arbete pågår med att identifiera alternativ på kort och lång sikt.

De som har internet via telefonjack, är anslutna till ADSL-station som ägs av Quadracom och bor i byarna nedan påverkas av den aktuella ADSL-nedläggningen.

Telias ADSL station

Byar som berörs

Erbjuds flytt till Telias station?

Finns fiber fram till ADSL-noden?

Finns områdesnät i byn?

Fungerar 4G?

Djuphällen

Nås, Klämshyttan, Sjulsbo, Eriks-Matsbo, Davidshyttan, Norra Nås, Dräcke, Nybyn, Moren

Nej

Ja

Nej

Utreds

Hanåker

Hanåker, Vikarbyn, Hansbyn, Svinöhed

Nej

Ja

Nej

Utreds

Ingvallsbenning

Ingvallsbenning, Turbo, Prästhyttan, Dalkarsbo, Källbäcken, Laggarbo

Nej

Ja

Ja

Utreds

Svensbodarna

Svensbodarna, Nordansjö, Mälby, Bodarna, Norshyttan, Hyttbäcken

Nej

Ja, via Dalaenergi

Nej

Utreds

Stjärnsund

Stjärnsund, Klacklandet, Rönäsudd, Stigsbo

Nej

Ja

Ja

Utreds

Österbyn

Österbyn, Västerbyn, Ängsnäs, Rörshyttan, Kallbäck

Nej

Ja

Ja

Utreds

 

Förutsättningarna för framtidssäker bredbandsleverans ser i dagsläget lite olika ut beroende på vilken by det handlar om. Se tabellen ovan.

 

I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller någon annan att leverera bredband överallt – telekommarknaden avreglerades på 90-talet. Det ligger dock i samhällets intresse att verka för en god och attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur. Kommunen verkar därför för att på bästa sätt bidra till att situationen löser sig. Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byn kan dock vara avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!

 


Bakgrund nedläggningen

Quadracom är ett av de företag som äger ADSL-stationer i Dalarna. Företaget är uppköpt av TeliaSonera och kommer att upphöra med sin ADSL-verksamhet. På de platser där Telia har egen telestation kommer de drabbade kunderna att erbjudas överflyttning till denna istället. Det betyder att man kan fortsätta köpa en DSL-tjänst.


Fiber ersätter de gamla kopparnäten

På lång sikt kommer samhällets behov av internet, telefoni, strömmad TV och liknande datakommunikation i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former av radiokommunikation som till exempel WiFi och LTE/4G. Regeringen har satt upp ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 vilket i praktiken betyder en omfattande fiberutbyggnad i Dalarna.


Kontaktuppgifter

Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår. Gruppen hålls samman av ett gemensamt kansli kallat Digitala Dalarna. www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/default.aspx


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-07-01