Kontakt

Kontakta Hedemora kommun

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Unga till arbete

Bild_UTA_tjejer-pa-ang.JPG

Målgruppen för projektet är unga, 15-24 år, som varken arbetar eller studerar.

Ibland handlar det om brist på arbetslivserfarenhet, skoltrötthet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben. Ibland handlar det även om ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Unga till arbete syftar till att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på arbetsmarknaden.

Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Utbildningen och stödet är baserad på en värdegrund och ett arbetssätt som möter varje individ med respekt och kunskap. Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning. 


Samtliga medarbetare har en gemensam bas utifrån en utbildning och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Historik
Region Dalarna började, våren 2009, utveckla projektet Unga till arbete, W 18-24. Unga till arbete skulle pågå i tre år (2010-2012), men förlängdes två gånger och avslutades i december 2014. Samtliga kommuner i Dalarna och närmare tretusen kursdeltagare har deltagit i projektet. Cirka 60 procent av kursdeltagarna har gått vidare till arbete eller studier efter avslut.

Projektet har finansierats med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden), Kommunerna och Region Dalarna.

Eftersom Unga till arbete, W18-24, blev så framgångsrikt, beslutade Region Dalarna att söka nya medel från Socialfonden, PO 3, för en fortsättning av Unga till arbete. Medel beviljades och projektet startade igen sommaren 2015. Projekttiden är juni 2015 -  december 2017. 

Utanförskapets kostnad
En socioekonomisk uträkning om vad utanförskapet kostar i Hedemora.

Utanforskapets_kostnad_Hedemora.jpg
Klicka på bilden för att se den större

En socioekonomisk uträkning om vad utanförskapet kostar i Dalarna.

Utanforskapets_pris_Dalarna.jpg
Klicka på bilden för att se den större


Länkar
7Tjugo, gemensam utbildning och och metodik för handledarna: klicka här
Du kan läsa mer om projektet på Region Dalarnas sida: klicka här 


EU_flagga.jpg
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-17