Kontakt

Ordförande
Anki Rooslien (s)
0225-605 24, 070-329 12 94
Myckelbyvägen 4, 770 70 Långshyttan 
1:e vice Ordförande
Gertrud Hjelte (c)
070-573 32 52
Svinö 182, 776 97 DALA-HUSBY 
2:e vice Ordförande
Love Häggkvist (m)
0225-10889
Borganäsvägen 3, 776 31 HEDEMORA

Nämndsekreterare
Pernilla Larsson
0225-34240 
pernilla.larsson@hedemora.se                                            

 

Dela sidan på sociala medier

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, utbildning för barn, ungdomar och vuxna.
Dessutom verksamheterna inom kultur, fritid och Hedemora musikskola.
Även ansvar för kommunens samtliga bibliotek samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg.


137877486158vfc.jpg

Delegationsordning

Enligt kommunallagen får Bildningsnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegationsordning PDF

Ordförande.
Parti:
Tel:
Adress:
 

Anki Rooslien
S
070-3291294
Myckelbyvägen 4 B
770 70 LÅNGSHYTTAN

1:e vice ordf.
Parti:
Tel:
Adress:

Hjalmar Envall
V
0225- 154 13 , 070-387 03 84
Rusbogatan 3
776 33 HEDEMORA
                           

2:e vice ordf.
Parti:
Tel:
Adress:

 

Allan Mattson
KL
0225- 607 18, 070-305 33 86                Kullerbacken 21
770 70 LÅNGSHYTTAN  
                           

Sekreterare
Tel

Pernilla Larsson
0225-34240 


Bildningsnämndens protokoll: klicka härSaknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-11-20