Kontakt

Socialförvaltningens reception: 0225 - 340 56

Ring oss: 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                                                               

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER: måndag - fredag 10:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00

  

FAX 0225 - 340 57
Besöksadress: Hökargatan 8
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
socialkontoret@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Familjehem,kontaktfamilj eller kontaktperson

När barn av olika skäl inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar för en kortare eller en längre period och behöver bo hos en annan familj så kan man bo i ett familjehem. (Förr kallades det för fosterhem) 

De olika skälen kan vara att föräldrar lider av sjukdom, psykiska besvär, missbruk som också går ut över barnen och att föräldrar försummar eller gör sina barn illa, eller inte klarar av sin föräldraförmåga. Det kan finnas relationsproblem i familjen, barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller missbrukar.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är vad som tidigare kallades fosterhem. Det betyder att man fungerar som förälder till någon annans barn. Vi ställer inte några formella krav vare sig på utbildning eller materiell standard.
I vår kommun behöver vi familjehem till enskilda barn och ungdomar och ibland till syskon. Som familjehemsföräldrar ansvarar man för barnets omvårdnad och fostran så länge som det bedöms vara nödvändigt. 

Att vara familjehem innebär att dela med sig av ett stort hjärta,
varm famn, mycket kärlek och ett samarbete med socialtjänsten. 

Samarbetet startar med utredning av dig och din familj och godkännande av er som familjehem.
Din uppgift utöver att ta hand om barnet är att hålla kontakt med barnets familj, skola och andra viktiga personer kring barnet. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande för att bli familjehem. Det viktiga är att familjesituationen är stabil, familjen har personlig trygghet, tid och ork för ytterligare en familjemedlem. Förståelse hur barn och unga kan ha det idag.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

Familjehemsvården följs upp av en socialsekreterare och en familjehemssekreterare via regelbundna besök i familjehemmet. Socialsekreteraren ansvarar för frågor avseende det placerade barnet och dess vårdnadshavare. Familjehemmet handleds av familjehems- sekreterare, och i vissa fall erbjuds extern handledning. Familjehemmet erbjuds utbildning utifrån vilken kompetens som krävs för uppdraget.

Kontaktperson - kontaktfamilj

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av familjens situation, hembesök och kontroll i misstanke-, belastnings-, social- och kronofogderegister. Om du vill bli kontaktperson görs registerkontroll och en social utredning. Innan du blir kontaktperson eller kontaktfamilj för ett särskilt barn bedömer vi tillsammans med dig och barnet samt barnets vårdnadshavare om du passar för uppdraget och om du motsvarar de krav socialtjänsten ställer på en kontaktperson. 

Ersättning till familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Hedemora kommun följer SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer om ersättningar till familjehemmen. Ni blir inte anställda men får ett så kallat arvoderingsuppdrag, där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. Ni får också en ersättning för omkostnader, som beräknas utefter barnets behov.

Har du frågor eller vill din familj bli ett familjehem?

Kontakta familjehemssekreterare eller socialförvaltningens reception.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

SoL (Socialtjänstlagen)

LVU (Lagen om vård av unga)

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-12-10