Kontakt

Hedemora bevakning

Ordförande Håkan Persson

Tel. 0225-772086

Verksamhetsledare

Stig Persson Tel. 0225-14921

Dela sidan på sociala medier

Hedemora bevakning

Hedemora bevakning är in ideell förening, bestående av företagare och medborgare i Hedemora kommun, som genom sitt engagemang strävar och verkar för minskad brottslighet.

Hedemora bevakning startade 2003 och en av initiativtagarna var Eskil Landenberg. Från början var man 44 personer, som körde bevakning fyra dagar/vecka.

Föreningen består idag av ca 30 företagare och ca 40 ideellt engagerade personer som enligt en turlista, nattetid under sex timmar/natt kör omkring inom skolor, industri- och bostadsområden i kommunen. Varje grupp bestående av två personer tjänstgör var 10:e vecka = 5 ggr/år och körsträckan per gång brukar bli mellan 8-10 mil. Föreningen har egen bil för ändamålet, man kan även använda sin privata bil och då utbetalas milersättning, för körd sträcka som utbetalas vid varje årsskifte.

 

Uppgiften för "Bevakarna" är att OBSERVERA och RAPPORTERA samt genom vår närvaro STÖRA eventuellt planerad eller pågående brottslighet. Vi är inte något "Medborgargarde" och skall inte ingripa utan RAPPORTERA vid upptäckt av brott eller brottslig verksamhet. Alla iakttagelser, såsom misstänkta händelser, personer eller bilar som observeras skall i görligaste mån rapporteras i bandspelare eller på blankett som finns med.

Tidpunkt, plats iakttagelse, registreringsnummer, bilmärke, färg, antal som färdas i bilen mm rapporteras. I händelse av pågående brott meddelas Polisen över 112 eller vid upptäckt av utfört brott 114 14.

Är du beredd att göra en insats och deltaga i verksamheten ta kontakt med verksamhetsledaren Stig Persson på tel. 0225-149 21 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2014-03-12