Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Information från Lokala BRÅ

Inbjudan till trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan

Lokala BRÅ kommer den 20:e september att göra en trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan.

Samlingsplats är Hyttans restaurang

Dag 20:e september.
Tid 18:00.

Målgrupp företagare som har verksamhet efter gatorna men även privatpersoner som ofta rör sig i området.

Kan man inte deltaga får man gärna maila in sina synpunkter till kommun@hedemora.se. Rubriksätt mailet med Trygghetsvandring.

Länk till information för BRÅ http://www.hedemora.se/kris-och-sakerhet/bra--lokalt-brottsforebyggande-rad__11


Information från lokala BRÅ´s möte den 17:e maj

Ungdomar
På skolavslutningen anordnar Ung Livsstil aktiviteter i Folkets Park, det blir disco, uppträdande och grillad mat för högstadieungdomar. Ungdomar är med i planeringen av detta arrangemang som är drog- och kostnadsfritt. Buss kommer att finnas för dit- och hemresa för de som bor utanför stan. Lärare kommer att bjudas in och vara med. För de ungdomar som eventuellt kommer att finnas utanför är det önskemål om att nattvandrarna, socialförvaltningen och föräldrar finns på plats.

Det planeras för frivillig sommarverksamhet för ungdomar från 7 år och uppåt under veckorna 25-26 runt om i kommunen. Verksamheten kommer att utgå från Vasahallen.

Dala Rocken kommer att arrangeras den 13-14 juli 2018 på grusplanen utanför Vasahallen.

Skadegörelse brukar öka veckorna innan skolstart vid skolorna, det är bra om man kan se till att städa upp på skolområden från bland annat sten eller annat som kan användas som tillhyggen, klippa ner buskar för bättre insyn och öka belysning mm.

Trygghet
Trygg i butik utbildningen har genomförts med Mc Donalds och ICAs personal. Mycket gott resultat.

Åtgärder
Miljön i Vasahallens cafeteria har varit orolig. Fritid sätter in extra resurser för att förebygga.

Stärka lärarna i sin roll inför skolstarten. Föreläsning av kommunpolis med flera.

Störning på platser där det sägs förekomma handel av narkotika.

Trygghetsvandringar
Morängetsindustriområde 20:e september. Vi återkommer med tid och plats.

Vikmanshyttan kontroll av skolvägar och allmänna platser. Mitten av oktober.

 

Information från Lokala BRÅ´s möte den 22 februari 2018

Återblick på den trygghetsvandring som genomfördes
den 10:e januari:

Trasig gatubelysning samt trasiga armaturer i anslutning till Jonsbo skolan är ordnat (Kommun och Trafikverket). Projektering av belysning i anslutning till återvinningsstationen pågår (Kommun). Förutsättningarna för belysning efter gamla banvallen och mellan skolan och elljusspåret utreds (KSSU). Ökad trygghet efter Holmgatan har startat (Vägföreningen, Kommunen och Trafikverket).

Lägesbild hos deltagarna

Kommunen
Socialförvaltningen utveckla missbruksvården samt att man utreder möjligheterna till att införa fältassistenter.

Blåljuspersonal ska erbjudas pedagogiska luncher på skolorna för att på så sätt skapa goda relationer mellan ungdomar och utryckningspersonalen.

Samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen uppdaterades samt nytt medborgarlöfte undertecknades av kommunalrådet Ola Gilén och polisområdeschef Mattias Skarp.

DSC_0013.jpg

Polisen och kommun
Har haft framgångsrika möten med McDonalds som har inneburit att skadegörelsen inne restaurangen har minskat.

Polisen
Kommer att påbörja ett projekt, tryggare butik,  tillsammans med ICA-Supermarket i Hedemora. Syftet med projektet är att minska stölder i butiken.

AB Hedemorabostäder och Hyresgästföreningen
Kommer starta ett projekt som heter Huskurage. Syftet med projektet är att grannar ska visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Bostäder startar upp verksamheten under våren sen tar BRÅ över och försöker inplantera metoden hos de privata fastighetsvärdarna. Bomöten mellan hyresvärden och hyresgästerna är viktiga.  Det är bra om Polisen kan del ta på dylika möten.

Trygghetsvandring
Planerade trygghetsvandringar är i Vikmanshyttan och Moränget.


Informations från lokala BRÅ´s möte den 17:e maj

 Ungdomar

 På skolavslutningen anordnar Ung Livsstil aktiviteter i Folkets Park, det blir disco, uppträdande och grillad mat för högstadieungdomar. Ungdomar är med i planeringen av detta arrangemang som är drog- och kostnadsfritt. Buss kommer att finnas för dit- och hemresa för de som bor utanför stan. Lärare kommer att bjudas in och vara med. För de ungdomar som eventuellt kommer att finnas utanför är det önskemål om att nattvandrarna, socialförvaltningen och föräldrar finns på plats.

 

Det planeras för frivillig sommarverksamhet för ungdomar från 7 år och uppåt under veckorna 25-26 runt om i kommunen. Verksamheten kommer att utgå från Vasahallen.

Dala Rocken kommer att arrangeras den 13-14 juli 2018 på grusplanen utanför Vasahallen.

Skadegörelse brukar öka veckorna innan skolstart vid skolorna, det är bra om man kan se till att städa upp på skolområden från bland annat sten eller annat som kan användas som tillhyggen, klippa ner buskar för bättre insyn och öka belysning mm.

Trygghet

Trygg i butik utbildningen har genomförts med Mc Donalds och ICAs personal. Mycket gott resultat.

 

Åtgärder

Miljön i Vasahallens cafeteria har varit orolig. Fritid sätter in extra resurser för att förebygga.

 

Stärka lärarna i sin roll inför skolstarten. Föreläsning av kommunpolis med flera.

 

Störning på platser där det sägs förekomma handel av narkotika.

 

Trygghetsvandringar

Morängetsindustriområde 20:e september. Vi återkommer med tid och plats.

 

Vikmanshyttan kontroll av skolvägar och allmänna platser.  Mitten av oktober. 

Inbjudan till trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan

Lokala BRÅ kommer den 20:e september att göra en trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan.

Samlingsplats är Hyttans restaurang

Tid 18:00.

Dag 20:e september.

Målgrupp företagare som har verksamhet efter gatorna men även privatpersoner som ofta rör sig i området.

Kan man inte deltaga får man gärna maila in sina synpunkter till kommun@hedemora.se. Rubriksätt mailet med Trygghetsvandring.

Länk till information för BRÅ http://www.hedemora.se/kris-och-sakerhet/bra--lokalt-brottsforebyggande-rad__11


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-08-23