Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Plansamråd Uttern 4 och 12

Planbeskrivning_Uttern2.0.jpg

Samrådstid 29 april 2019 till 17 maj 2019

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till ändring av detaljplan tagits fram för fastigheterna Uttern 4 och 12. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt utvecklingsplan för Hedemora stad med omland.

Syftet med ändring av detaljplanen är att anpassa detaljplanen efter pågående markanvändning. Gällande detaljplan medger område för bostads-, handels- och hantverkarändamål. Ändringen görs för att bättre överensstämma med den existerande användningen, vilket är förskola och bostäder.

Handlingar

SAMRÅD
Planbeskrivning
Plankarta
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska ha inkommit till Hedemora
kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 17 maj 2019. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar lämnas av förvaltningschef Kenneth Berggren, tel nr: 0225-34064,
e-post kenneth.berggren@hedemora.se

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-05-13