Kontakt

 

Dela sidan på sociala medier

Avslutat EU-projekt "En väg in"


envagin-01.jpg

Vad var projektet En väg in - en inkluderande mötesplats för arbete och företagande? 

Projektet var ett projekt som drevs av Hedemora kommun mellan 2016-2019. Hedemora kommun beviljades 13,8 miljoner kronor från EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF) för projektet ”En väg in” – en inkluderande mötesplats för arbete och företagande. Dessutom sköt Hedemora kommun och övriga projektpartners till 4,6 miljoner kronor, vilket gjorde att projektets totala budget för tre år 18,5 miljoner kronor. Förutom Hedemora kommun medverkar Hedemora Näringsliv AB, Hedemora Rödakorskrets, Almi Företagspartner GävleDala, Falu-Borlänge Regionen AB, IUC Dalarna AB och Länsstyrelsen Dalarna som projektpartners i projektet. Läs mer i projektansökan som du hittar här. 

Det treåriga projektet ”En väg in” syftade till att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet skulle skapa en fysisk inkluderande mötesplats för arbete och företagande. Mötesplatsen skulle även fungera som en väg in där flera olika typer av insatser genomfördes både riktat mot asylsökande och nyanlända samt riktat mot arbetsgivare och företag. Viktiga delar i projektet var praktiksamordning, kompetenskartläggning och matchning såväl som kompetensutveckling.  

Målet var att utveckla nya hållbara metoder och verktyg för att dels öka sysselsättningsgraden och dels minska arbetslösheten för målgruppen. Projektet integrerade genomgående ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och genom bland annat samordning med Socialfondsprojektet ”Jämställt-hela tiden” som Länsstyrelsen i Dalarna drev mellan år 2015-2019. 

Vill du veta mer om projektet? Läs mer i vår info-folder eller i vår info-folder på lätt svenska/engelska/dari/tigrinja

Projektet är nu avslutat men det kommer fortfarande vara möjligt att läsa om projektet och kontakta personer kopplade till projektet.  

Projektet ”En väg in” drevs av Hedemora kommun med hjälp av EU-medel från Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).

amifeu-01.png


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-03-31