Kontakt

Uppföljning

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
tel 0225-341 99 
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Uppföljning

Two girls celebrating exam results in school corridor

Vi följer folkhälsoutvecklingen genom olika återkommande befolkningsundersökningar. Dessa används sedan som underlag till kommunens folkhälsoarbete.

Hälsa på Lika Villkor är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som genomförs nationellt varje år i åldersgruppen 16-84 år. Läs mer

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning om ungdomars livsvillkor och levnadsvanor som genomförs i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet ungefär vart tredje år. Undersökningen administreras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Läs mer

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-02-16