Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Riktlinjer för förskola

Rätt till barnomsorgsplats har barnet från 1 års ålder när Ni som vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola (15 timmar i veckan) vilken då är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsårsschema. Det innebär att barnet alltid är ledigt från förskolan under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.

Arbetssökande som betalar för heltidsplats på förskolan har rätt till minst 15 h/vecka, tiderna läggs i samråd med ansvarig chef eller pedagog.

Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs med ansvarig chef.

Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner, enligt nämndbeslut 20170414.

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i mån av plats på en förskolan Nattugglan i Hedemora kommun. Mer information om Nattugglan och vad som gäller finner du på Nattugglans sida.

Förskola (8 kap 3§, Skollagen), Skolbarnomsorg/Fritidshem (14 kap §5, Skollagen)

Riktlinjer för fritidshem

Skolbarnomsorg/Fritids bedrivs på kommunens alla F – 6 (9) skolor. Ni har rätt till skolbarnomsorg om ni studerar eller arbetar. Skolbarnomsorg kan tillgodoses direkt efter du ansökt och fått platsen bekräftad.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ansöka om kontraktsplats vilket innebär att barnet endast har plats på studiedagar och lov.

Ansökan till förskola och fritidshem görs genom kommunens e-tjänst som du finner under e-tjänster.Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-28