Kontakt

Adress:
Domarvägen 2
776 36 Hedemora

Nattugglan


Kommunens växel 0225- 340 00

Förskolechef
Linda Hases
0225-343 10
linda.hases@hedemora.se


Barnomsorgshandläggare
Kristina Östberg
0225-341 92
kristina.ostberg@hedemora.se


Dela sidan på sociala medier

Nattugglan

  Uggla.jpg
Välkommen till Nattugglan.  

Nattugglan är Hedemora kommuns avdelning för barnomsorg på obekväm arbetsid så som kvällar, nätter och helger. Avdelningen finns på Svedjans förskola i centrala Hedemora och är öppen utifrån de behov som finns hos de inskrivna barnen.

Taxi ordnas för barn som går på fritids till och från Nattugglan då föräldrarna är på sitt arbete. Förskolebarn har inte rätt till taxi utan erbjuds plats dagtid på förskolan Svedjan. Vårdnadshavare som har barn på annan förskola än Svedjan ordnar själva transport till och från Nattugglan.

Omsorg på obekväm arbetstid ingår i den ordinarie barnomsorgstaxan.

Riktlinjer och ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

För att få plats på Nattugglan krävs det att ni uppfyller följande riktlinjer:

 • Omsorgen finns för ensamstående vårdnadshavare och makar. Med makar jämställs sammanboende som även utan att vara gifta lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med sammanboende avses här även den som varaktigt bor tillsammans med vårdnadshavare och dennes barn. En förutsättning för att få omsorg på obekväm arbetstid är att båda arbetar på obekväma tider.
 • Ansökan görs på kommunens e-tjänst för ansökan om barnomsorg.
 • Nattbarnomsorg gäller för barn mellan 1 – 12 år där vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete under kvällar, nätter och helger.
 • Som vårdnadshavare ska man ha ett regelbundet och kontinuerligt behov av plats. Intyg från arbetsgivare ska lämnas in och förnyas en gång per år.
 • Platsgaranti gäller inte för barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är antalet platser/personal och de schemalagda tider som avgör om plats finns. Om det ej finns plats får man ställa sitt barn i kö.
 • Önskar man säga upp platsen ska det göras två månader innan barnet slutar.
 • För att få plats krävs att barnet är folkbokförd i Hedemora kommun.
 • 15-timmars regeln för barn 3 år och uppåt gäller inte för barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Schematider ska lämnas in senast 2 veckor innan tiderna börjar gälla. Dessa skickas på e-post till forsk.nattugglan@hedemora.se på avsedd blankett.
 • Behöver man som vårdnadshavare göra schemaändringar i det schema som gäller måste en dialog föras med planerare för förskolan, för att se om det finns möjlighet att ändra. Eftersom skjuts till och från skolan ska beställas 14 dagar i förväg så kan vi inte garantera skjuts mellan skola-Nattugglan alt Nattugglan-skola då akuta ändringar görs och man får då som vårdnadshavare ordna skjutsen själv.
 • De barn som är i åldrarna 1 – 5år  och har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds plats på Svedjans förskola även dagtid. När det gäller barn som går på fritidshem ordnar kommunen transport mellan nattbarnomsorgen till respektive skola måndag – fredag.
 • Hämtas barnet av någon annan än vårdnadshavare ska detta meddelas till förskolan Nattugglans personal.
 • Barn får vara på förskolan om vårdnadshavaren arbetar obekväm arbetstid. Om man som vårdnadshavare studerar vissa perioder eller är sjuk gäller ej barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Vid tillfällig arbetslöshet behåller man platsen upp till en månad utan att barn schemaläggs, efter en månda gör ansvarig förskolechef en bedömning om platsen avslutas.
 • Om barnomsorg på obekväm arbetstid används för fel syften dvs om man inte arbetar eller schemalägger utifrån felaktiga behov har kommunen rätt att avsluta placeringen.

 

För att ansöka om plats använder du kommunens e-tjänst som du når via nedanstående länk.

http://www.hedemora.se/mina-sidor--logga-in/e-tjanster-blanketter__3640.

Mall för schema

Ifylld schemafil skickas till forsk.nattugglan@hedemora.se


 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-05-07