Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Så kan du engagera dig

Det finns en mängd saker du som bott i Sverige sedan länge kan göra för att välkomna våra nya Hedemorabor från världens alla hörn. Hedemora kommun söker dig som vill göra en insats för barn och vuxna.

Bli god man för ensamkommande barn

Den gode mannen ska i förmyndares och vårdnadshavares ställe ha en samordnande roll och företräda barnet i alla sammanhang, tillvarata deras intressen och på olika sätt verka för barnets bästa, såväl i ekonomiska och personliga angelägenheter. Den har samma juridiska ställning som en förälder. Till skillnad från en förälder ansvarar dock gode mannen inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Inte heller har gode mannen någon försörjningsskyldighet gentemot barnet.

Om Du är intresserad att bli god man för ensamkommande barn, är Du välkommen att kontakta V-Dala överförmyndarkansli, tel. 0225-34 000 (vxl) eller overformyndarkansli@hedemora.se. För mer information och intresseanmälan besök deras hemsida.


Bli familjehem/kontaktfamilj för ensamkommande barn

Låt ett barn som saknar stöd och omsorg från sina föräldrar bli en del av din familj. När barn av olika skäl inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar för en kortare eller en längre period och behöver bo hos en annan familj så kan man bo i ett familjehem. Det betyder att man fungerar som förälder till någon annans barn. Vi ställer inte några formella krav vare sig på utbildning eller materiell standard. I vår kommun behöver vi familjehem till enskilda barn och ungdomar och ibland till syskon. Som familjehemsföräldrar ansvarar man för barnets omvårdnad och fostran så länge som det bedöms vara nödvändigt. Samarbetet startar med utredning av dig och din familj och godkännande av er som familjehem.

Att vara familjehem innebär att dela med sig av ett stort hjärta, varm famn, mycket kärlek och ett samarbete med socialtjänsten. 

Din uppgift utöver att ta hand om barnet är att hålla kontakt med barnets familj, skola och andra viktiga personer kring barnet. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande för att bli familjehem. Det viktiga är att familjesituationen är stabil, familjen har personlig trygghet, tid och ork för ytterligare en familjemedlem. Förståelse hur barn och unga kan ha det idag.

För mer information se hemsidan och för intresseanmälan kontakta socialförvaltningens reception telefon 0225-340 56.


Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du göra en insats för barn och ungdomar i Hedemora kommun som är i behov av extra vuxenstöd? I så fall kanske Socialtjänsten har ett uppdrag för dig. Socialtjänsten har behov av trygga, engagerade vuxna som kan tänka sig att vara särskilt förordnad vårdnadshavare. Bli en särskilt förordnad vårdnadshavare och ha ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Uppdraget innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och den långsiktiga planeringen för barnets framtid. Vid intresseanmälan för uppdrag kommer du att genomgå en mindre utredning.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för uppdrag vänligen kontakta socialtjänstens reception eller anmäl dig här.


Sök jobb på kommunen och gör skillnad för barn och ungdomar!

Vi är behov av personal till förskola och skola. Vid intresse kontakta Eva Winarve-Westerholm biträdande chef på bildningsförvaltningen, telefon 0225-342 04 eller eva.winarve-westerholm@hedemora.se


Engagera dig i föreningar

Hedemora kommun samarbetar med flera föreningar som samordnar frivilliginsatser för människor som söker asyl, ensamkommande barn samt nyanlända kvinnor, män och flickor och pojkar. Har du ett stort engagemang, tid över och vill göra en insats så kan du vända dig till exempelvis följande organisationer:

Röda korset

Inom Röda Korset i Hedemora bedrivs ett stort antal av olika verksamheter för människor med olika behov. Det finns stora möjligheter för engagemang inom olika områden. Röda korset bedriver bl.a. ett café, en Second Hand butik och har en bred integrationsverksamhet för att trygga deltagarnas kunskaper i svenska och skapa olika tillfällen där de kan få en konstruktiv samhällsinformation som betryggar deras vardag. Röda korset stödjer även enskilda personer och barnfamiljer i migrationsprocessen samt arrangerar olika aktiviteter och kulturengagemang. För mer information om hur du kan engagera dig kontakta Röda korset på 0225-158 10 eller ordförande Gunborg Morén gunborg.moren@gmail.com, 070-623 55 92. Besök deras hemsida för mer information.

Rädda barnen

Rädda barnens lokalföreningar i Hedemora erbjuder möjligheter till engagemang i ett flera olika verksamheter bl.a. läxhjälp, föräldraforum och tjejforum. Kontakta Mia Henriksson, mia.henriksson72@gmail.com eller Yousef Hussin , yousef.hussin86@hotmail.com om du vill veta mer om vad Rädda barnen gör lokalt i Hedemora eller om du vill engagera dig i någon av verksamheterna. Läs mer på deras hemsida.

Hedemora-Garpenbergs församling

I Hedemora-Garpenbergs församling kan en engagera sig i olika aktiviteter bl.a. klädinsamling och sortering, språkvänner, språkcafé och rådgivning inom juridik, myndighetsspråk och samhällskunskap. Församlingen är öppna för olika former av engagemang, så har man idéer kan de hjälpa till att förverkliga dem. För mer information besök hemsidan. Eller kontakta diakon Per Jonsson på telefon 0225-25 70 32 eller 0225-25 70 00.

Internationella föreningen

Internationella föreningen i Hedemora startade 1983 och har som mål att verka för större kunskaper om och förståelse för de olika kulturer som finns i Hedemora kommun samt i Sverige i övrigt. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen ordnar kulturaftnar med fokus på en viss kultur/land och ibland internationella fester där vi möts genom mat, musik, dans och i samtal.

Föreningens återkommande aktivitet är deras internationella kafé varje torsdag kväll kl.18.00-21.00 under skolterminstiden, som arrangeras i samarbete med Vasakyrkan. De träffas i Vasagården (Landsgatan 25 Hedemora), kyrkans bottenvåning och inbjuder alla intresserade men särskilt alla nyanlända i vår kommun från när och fjärran. Här finns möjlighet att, i trivsam miljö, knyta kontakt med nyanlända flyktingar och bl.a. ge tillfälle till språkträning och samhällsorientering. Vill ni veta mer kontakta Michael Williams telefon 0225-100 36 (ordförande) eller Ingegerd Kåks telefon 0225-210 33. Ni kan även besöka deras hemsida


Studieförbunden

I Hedemora bedriver studieförbunden en rad olika aktiviteter där det finns möjlighet att engagera sig. Kontakta respektive studieförbund för mer information.

Nedan information från Folkuniversitetet i Dalarna och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV):

Folkuniversitetet i Dalarna erbjuder kurser i vardagssvenska och samhällsorientering för asylsökanden på asylboenden eller annat boende. De har även en metod för att öka kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati i Sverige. Personer med ledaregenskaper som på ett flexibelt sätt kan engagera sig i och för asylsökanden och, förutom att vara ett medmänskligt stöd, kan lära ut vardagssvenska och informera om hur det svenska samhället fungerar. Folkuniversitetet tillhandahåller material för detta.  För mer information besök hemsidan.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) bedriver bl.a. språkundervisning och språkcafé på onsdagar kl.15.00-17.15 samt Mångfaldskör på onsdagar kl.18-20 i IOGT-NTO gården (Gamla Gussarvsskolan, Myntgatan 7 i Hedemora). Vid intresse kontakta Rebecca Bergner 073-274 5275, rebecca.bergner@nbv.se. Fler verksamheter är även på gång.


Skänka kläder och saker

Många engagerade Hedemorabor hör av sig och vill donera kläder och saker till boenden för ensamkommande barn och till de tillfälliga asylboendena. Hedemora kommun har inte möjlighet att ta emot, sortera eller samordna den logistik som insamling av kläder och saker kräver. Vi hänvisar alla som vill skänka kläder och saker till organisationer som redan arbetar med insamling och har kapacitet att hantera detta, som till exempel Röda Korset, Vasakyrkan, Hedemora-Garpenbergs församling eller Erikshjälpen. Kom ihåg att kläderna och sakerna ska vara hela och rena.


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-05-15