Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Hedemora kommun är med i projektet "Jämställt hela tiden"

Jämställt – hela tiden är ett projekt som syftar till att öka jämställdheten, minska den könsuppdelade arbetsmarknaden och öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid. Genom kompetensutvecklingsinsatser under 2017 och 2018 ska projektet leda till att deltagarna får den kunskap och de metoder som krävs för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor och frågor om icke-diskriminering kopplat till kompetensförsörjning och tillväxt. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samarbete med Hedemora Näringsliv och Stiftelsen Minerva. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan februari 2016 – december 2018.

 

Åtta kommuner och kommunala bolag är deltagare i projektet: Hedemora kommun, Falu kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

 

Under projektets inledande fas har en omfattande behovsinventering genomförts. Bland annat har en enkät skickats ut till samtliga anställda och förtroendevalda i de deltagande organisationerna med frågor om behovet av kompetensutveckling, intervjuer med chefer och förtroendevalda har genomförts och en omvärldsanalys har sammanställts och analyserats för att dra lärdomar av tidigare erfarenheter.

 

Utifrån behovsinventeringen har en utbildningsplan tagits fram för Hedemora kommun och utbildningsinsatserna kommer gå av stapeln under 2017 – 2018.

 


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-07