Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Historia och framtid

Lilla Älvgången är ett statligt reservat som administreras och sköts av länsstyrelsen. När hävden upphörde på 1950-talet växte det då öppna landskapet igen. Under de senaste årtiondena har Lilla Älvgången åter öppnats upp, och de senaste åren har arbetet intensifierats. Just nu pågår även arbete med att utvidga reservatet och att skriva ny skötselplan. Slåtter och betesdjur ser till att strandängarna hålls öppna fortsättningsvis. En del intressanta lövskogsområden finns också att utforska.

Stadsjön är ett kommunalt naturreservat och har även det drabbats av igenväxning. De senaste fem åren har stora delar av reservatet restaurerats till betesmark genom ett privat initiativ. Idag betas markerna av djur från en närbelägen gård. 

Under 2015 planeras en ny entré med parkering, handikapparkering och ny led till reservatet att anläggas. Den nya entrén kommer att placeras i anslutning till reningsverket, med tillfart vid trafikplatsen i Brunna. Den befintliga entrén kommer fortsättningsvis vara öppen för fotgängare och cyklister.


SAM_3634.JPG

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-08-21