Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Integration

 Samla_Kraft_tidslinje.jpg

Klicka på bilden för att se den större

Integration – det handlar om att mötas!

Kriser, krig och konflikter i världen tvingar människor på flykt, vilket gjort att många människor sökt skydd i Sverige och i Hedemora.

Hedemora har under en längre tid välkomnat asylsökande och nyanlända människor, vilket skapar unika möjligheter för bygdens utveckling. Det är på kort sikt en utmaning, men framförallt en möjlighet då människor med kraft och kompetens flyttar hit och bidrar till att utveckla Hedemora. För att möjligheten ska tillvaratas arbetar kommunen utifrån en integrationspolicy som utgår ifrån den svenska integrationspolitiken, med ett särskilt fokus på arbete och utbildning.

Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oberoende av nationell, etnisk eller kulturell bakgrund. Målen i den svenska integrationspolitiken ska huvudsakligen uppnås inom de generella strävanden och mått som gäller för hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund.

Totalt finns det sju prioriterade områden/strategier där ansträngningar ska göras för att nå målsättningen med den nationella integrationspolitiken.

  • Snabbare introduktion för nyanlända  
  • Mera arbete och entreprenörskap
  • Bättre resultat och likvärdighet i skolan
  • Bättre språkkunskaper och mera möjligheter till vuxenutbildning
  • Effektiva antidiskrimineringsinsatser
  • Utveckling av tätorter med ökande socialt utanförskap
  • Gemensamma grundvärderingar i ett samhälle med ökad mångfald


Hedemora kommuns arbete med integration

Integration handlar om att skapa möten mellan människor, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det finns många sätt att engagera sig för ökad integration i Hedemora.

Hedemora har i likhet med övriga dalakommuner, länsstyrelsen, migrationsverket och en rad andra organisationer undertecknat en avsiktsförklaring som fått namnet ”Vägen in”. Vägen in bygger på regional samverkan, samordning, ansvarstagande och att det ska vara ett lösningsorienterat arbetssätt. Vägen in lyfter fram viktiga områden där samverkan ska råda; arbete, språk och utbildning, god och jämlik hälsa, bostad samt social sammanhållning och delaktighet.

Tillhör du en förening som arbetar med integration kom till kommunens löpande träffar med myndigheter och civila samhället, den så kallade ”Referensgruppen för integration”. Syftet är att samordna insatserna. Kontakta Hedemora kommuns mångfaldsstrategför mer information:


Maria Högkvist

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.hogkvist@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55


Hos Hedemora Näringsliv finns en serie artiklar om nyanlända kvinnor och mäns integration i Hedemora.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-10-09