Kontakt

Dela sidan på sociala medier

E-TJÄNSTER/ BLANKETTER

Saknar du någon blankett kan du söka blankettarkiv.
Meddela om du hittar felaktigheter till information@hedemora.se.


Miljö & Samhällsbyggnad

Bygg
Livsmedel
 • Ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning
 • Misstänkt matförgiftning
Miljö, avlopp & hälsoskydd
 • Nedgrävning av avliden häst
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall
 • Anmälan om kompostering av latrinavfall
 • Slamdispens
 • Uppehåll, kärlavfall
 • Anmälan miljöfarlig verksamhet
 • Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning
 • Kontrollplan minireningsverk
 • Kontrollplan enskilt avlopp
 • Information enskilt avlopp
 • Ansökan om installation av värmepump

Näringsliv & arbete

Ansökan tim- och semestervikariat
Direktupphandling
 • Intresseanmälan direktupphandling

Stöd & omsorg

Ansökan

Barn & utbildning

Förskola, familjedaghem och fritids
 • E-tjänst barnomsorg (förskola, fritidshem och familjedaghem) Ansökan, uppsägning, svara på erbjudande om plats samt lämna inkomstuppgift
 • Anmälan/avanmälan specialkost
Grundskolan
Gymnasium
 • Anmälan/avanmälan specialkost
 • Ansökan om skolgång i gymnasieskolan
 • Ansökan om inackorderingstillägg
Vuxenutbildning
 • Ansökan till Svenska för invandrare (SFI)
 • Ansökan grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • Ansökan till särskild utbildning för vuxna, LÄRVUX
 • Ansökan om prövning
 • Ansökan om ledighet under studieplanering
Musikskolan
För personal
 • Anmäl/Avanmäl specialkost, personal

Se, göra och uppleva

Evenemang

Överförmyndare

Anmälan-intresseanmälan
 • Intresseanmälan god man/förvaltare
 • Intresseanmälan god man för ensamkommande barn
 • Anmälan till överförmyndare
Förmyndare
Gode män och förvaltare
 • Förteckning över tillgångar och skulder

Politik och delaktighet

Så kan du påverka
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-26