Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Hedemora kommun har beviljats medel för samåkningsprojekt

Hedemora kommun har av länsstyrelsen beviljats 800 000 kronor för ett projekt som ska utveckla och införa en modell och metod för samåkning och därmed utöka kommunikationerna på landsbygden. Projektet ska drivas i nära samarbete med Älvdalens kommun och Hela Sverige Ska Leva och kommer att pågå fram till slutet av 2017.

Information från samåkningsprojektet

 I Långshyttan bor många av de asylsökande Hedemora Kommun har tagit emot. För att underlätta transporter in till Hedemora och skapa band mellan dem som bor i Långshyttan har Folkets Hus, Rädda barnen, Svenska kyrkan tillsammans med Hela Sverige ska leva Dalarna och Hedemora Kommun skapat ett samåkningsinitiativ.

En samåkningsstolpe har kommit upp och en Facebook-grupp har skapats. Står någon vid stolpen är detta en signal som betyder att personen vill ha en lift in till Hedemora. Den som har ett ärende in till Hedemora och kan tänka sig ta med en person extra skriver bara ett inlägg på Facebook.

Samåkningsinitiativet i Långshyttan är en del av projektet Samåkning Dalarna som syftar till att genom samåkning underlätta bosättning av nyanlända på landsbygden. Projektet drivs med stöd av Länsstyrelsen Dalarna.

För dig som vill veta mer surfa gärna in på projektets hemsida eller Långshyttans samåkningsgrupp på Facebook:

http://www.helasverige.se/dalarna/samaakning-dalarna/

https://www.facebook.com/groups/1802163173381731/?fref=nf

För frågor kontakta Carl Wiking vid Hela Sverige ska leva, samakningdalarna@helasverige.se, 0709772950

Hedemora kommun har av länsstyrelsen beviljats medel för projektet ”Samåkning i Dalarna – kollektivtrafikkomplement för social integration”. Projektet ska pågå fram till 31 december 2017 och syftar till att skapa förbättrade transportmöjligheter genom samåkning. Målet är att utveckla en väl fungerande samåkningsteknik i tre pilotbygder i Hedemora och Älvdalen. I ett första steg ska bilisterna i dessa bygder informeras om de möjligheter som erbjuds genom samåkningssystemet. I ett andra steg ska de boende i dessa pilotbygder informeras om hur de kan använda tjänsten och vilka fördelar och möjligheter den för med sig.

Projektet är tänkt att underlätta för de som bor på landsbygden där det är dåligt med, eller saknas kollektivtrafik. Projektet ska leda till utökade kommunikationer för alla som bor och arbetar i de utvalda pilotbygderna. Speciellt för de som saknar körkort eller bil, såväl äldre som yngre. I stor utsträckningen består den grupp i dag av nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar.

Arbetet vill förändra attityder och beteenden när det gäller samåkning samt stärka integrationen i bygderna. Projektet har ambitionen att sprida arbetet och bli ett gott exempel till andra intresserade aktörer.

Initiativet kommer från Hela Sverige Ska Leva och som kommer att vara utförare av projektet. Hela Sverige ska Leva har inspirerats av ett samåkningsprojekt i Småland som på Landsbygdsgalan 2011 vann priset Årets Innovation. Förutom Hela Sverige Ska leva och Hedemora kommun ingår även Älvdalens kommun i projektet.

Projektet har en budget på lite drygt 800 000 kronor och finansieras fullt ut av länsstyrelsen.

Inom ramen för projekt kommer informationsmöten att hållas längre fram i de olika pilotbygderna, så håll utkik efter detta.

För uppdaterad information om projektet besök:

http://www.helasverige.se/dalarna/samaakning-dalarna/

https://www.facebook.com/Samåkning-Dalarna-1855598204673241/

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-02-20