Kontakt

Planarkitekt
Sara Wik
Telefon: 0225-340 78
E-post: sara.wik@hedemora.se

Planarkitekt
Carina Jacob (Föräldraledig)
Telefon:
E-post:

Till kommunens växel: 0225-340 00

Stadsarkitekt
Vakant
Telefon:
E-post:

Dela sidan på sociala medier

Beställ plan

Vid intresse för att genomföra en åtgärd som kräver ny detaljplan,  upphävande eller förändring av en befintlig, kan det krävas en ansökan om planbesked hos kommunen. Man tar då ställning till om idén är lämplig utifrån strategiska måldokument och rådande behov. Planbeskedet är antingen positivt eller negativt - dvs om kommunen har för avsikt att bedriva påbörja planprocess eller inte. Besked ska ges inom 4 månader efter komplett ansökan. Ett positivt planbesked gäller i 2 år och ska ange när planen beräknas antas. Beslutet är inte möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kan antas eftersom man på förhand inte vet vilka synpunkter som inkommer eller om förhållanden förändras.

En avgift tas ut för behandlingen av ett planbesked i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa. Avgiften baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) som kan ändras varje år. För en medelstor åtgärd blir avgiften ca 12 000 kr (år 2011).

Försök beskriva dina önskemål så utförligt som möjligt. Tänk igenom vilka användningssätt, byggrätter och andra behov som kan ligga längre fram i tiden!

Blankett hitttar du nedan

Planbesked


Kontakta oss gärna med frågor. Ansökan skickas till:


Hedemora kommun

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hökargatan 6, 776 30  Hedemora

eller till mejl:   miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-10-02