Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Antagande Vikmanshyttan 4:4 mfl, nedre Solhaga

processpil_Vikmanshyttan.jpg

Denna detaljplan berör centrala Vikmanshyttan, som är ett äldre brukssamhälle. För nu gällande planområde gäller idag ett antal detaljplaner samt en byggnadsplan som har reglerat markens utformning och användning sedan 1951 för industriändamål. Syftet med den här detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Vikmanshyttan. 

Om Ni vill fullfölja Er talan och överklaga miljö- och samhällsbyggnadsnämndens antagandebeslut skall Ni göra detta till mark- och miljödomstolen senast den 20 september 2019 (tre veckor efter kungörandet den 29 augusti 2019 av antagandebeslutet på kommunens anslagstavla). 

Handlingar

SAMRÅD
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster) 

GRANSKNING
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

GRANSKNING
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)
Underrättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

ANTAGANDE
Behovsbedömning
Beslut
Besvärshänvisning
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-09-13