Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Områdesbestämmelser

Skyddar värdefulla kulturmiljöer
Översiktsplanens rekommendationer om att vårda värdefull kulturmiljö kan leda till bindande områdesbestämmelser. Drygt tio sådana finns i Hedemoras tätorter och byar.

 

Reglerar bebyggelse och miljöers utseende
Förhöjd lovplikt gäller i områdena, vilket innebär att du behöver kontakta kommunen för att t ex ta ned stora träd, riva uthus, byta takmaterial eller göra väsentliga ändringar av fasader. Bestämmelserna kan ställa krav på bl a byggnadsdetaljer, vegetation, typ av takmaterial, utformning av ny bebyggelse och vägmaterial.

Bygglov, rivningslov och marklov tillåts bara om de sker i enlighet med områdesbestämmelserna eller kan ses som mindre avvikelser.

Handlingarna består av en karta med bestämmelser samt en mer utförlig beskrivning. De gäller till dess de ändras eller upphävs.


Om områdesbestämmelser 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-27